شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی سینه سرخ (سهره گلی یا سهره ی سرخ)

سهره ی سینه سرخ (سهره گلی یا سهره ی سرخ)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد. سر خاکستری، روتنه بلوطی و پیشانی و سینه قرمز گلی است. پرنده ی ماده و پرنده یجوان فاقد رنگ بلوطی بوده و یا روتنه ی قهوه ای رگه دار دیده می شود. این رگه ها در سینه و پهلوها نیز و جود دارد. در همه ی سنین ، رگه های سفیدی در شاهپرها و پرهای بیرونی دم دیده می شود. منقار خاکستری مایل به قهوه ای تیره و وسط گلو خط دار است. و حاشیه ی کمرنگی دور چشم ها و روی چانه دیده می شود. که آن را ا زسهره ی کوهی متمایز می سازد. پروازش موجی شکل و نامنظم است و در زمستان ها به صورت جفتی یا گروهی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده متنوع و آهنگین و در حالت نشسته سوت مانند است . اما د رهنگام پرواز، تند شبیه «ته ت» یا «ته ت-ررر-ت» که اغلب د رپی آن به صورت «ته رو» یا «ته رو-کی –وو» و «دی- جی –دی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز بوته دار یا درختکاری شده اراضی پرچین دار،کشتزارها و حاشیه ی تالاب ها به سر برده و به طور گروهی در بیشه ها و پرچین ها نیز دیده می شود و گاهی در علفزارها آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران عمدتا در شمال غربی دیده شده و تولید مثل نیز می کند.

نام علمی : Carduelis Cannabina

نام انگلیسی: Linnet    

نام فارسی: سهره ی سینه سرخ (سهره گلی یا سهره ی سرخ)

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.