شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی معمولی

سهره ی معمولی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و با رنگ آمیزی زیبا دیده می شود و به واسطه ی رنگ قرمز روشن وسیاه و سفید سر رگه های زر در بال های سیاهرنگ ودمگاه سفید، که د رپرواز به خوبی دیده می شود. شناخته می شود. زیر گونه ای از این پرنده که در شرق ایران یافت می شود. (سهره ی طلایی سر خاکستری)، فاقد سیاه و سفیدی در سراست و تنه صورتش قرمز است و بقیه ی روتهنهه و گلوی یکدست و به رنگ نخودی خاکستری است. همچنین منقارش کمنرگ کشیده تر و سنگین تر از سایر سهره های طلایی است.پرنده ی جوان ( همه نژادها ) دارای پر و بال خاکستری کمرنگ و سر بدون علامت است و تنها به واسطه ی نوار بالی، دمگاه سفید و صدایش شناخته می شود. این پرنده در خارج از فصل تولید مثل در گروه های کوچک دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده اغلب از گلو و درهنگام پرواز با تکرار کلماتی شبیه«تیک لی لیت» شنیده می شود. و گاهی نیز صداهایی که آمیخته ی از صداهای سایر سهره هاست از آن شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رباغ ها، پارک ها، کشتزارها، بوته زارها و دره های پوشیده از درخت تا ارتفاع 2200 متری به سر برده و زمستان ها در کشتزارها و مزارع باز، علفزارها و اراضی مخروبه دیده می شود و در درختان آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها فراوان است و به تعداد فراوان نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: شناخت دقیق از پراکندگی و محل های تولید مثل این پرنده و جلوگیری از صید بی رویه اش ضروری است.

نام علمی : Carduelis Carduelis

نام انگلیسی: Goldfinch    

نام فارسی: سهره ی معمولی

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.