شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی نوک بزرگ

سهره ی نوک بزرگ

مشخصات ظاهری: این پرنده 18 سانتیمتر طول دارد و سهره ای نسبتا بزرگ با جثه ای خاکستری پرو بال قهوه ای با لکه ی سیاهی در صورت و چانه و نوار پهن سفید روی بال ها دیده می شود. پرنده ی جوان فاقد، سیاهی صورت بوده و بیشتر به رنگ خاکستری با زیر تنه ی روشن و لکه هایی به رنگ قهوه ای تیره در پهلوها دیده می شود. در پرواز سریع و موجی شکلش سر و گردن درشت ودم کوتاهش شناسایی آن را آسان می سازد. با قدرت جست می زند و پرنده ای بسیار محتاط و گوش به زنگ است.

صدا: صدای این پرنده تکرار یک سری نت های ساده شبیه «په زیک» یا « په زیک – ایک» و در پرواز «فه ی زی ایک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های تنک و فشرده، پارک ها و میوه زارها به سر برده واغلب درانتهای شاخه ها می نشیند و معمولا روی شاخه های نرم و درنوک آنها آشیانه می سازد. در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: ابتدا باید بر رسی دقیقی از وضعیت و جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نام علمی : Coccothraustes Coccothraustes

نام انگلیسی: Hawfinch    

نام فارسی: سهره ی نوک بزرگ

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.