شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهد خوار

شهد خوار

مشخصات ظاهری : این پرنده، 10 سانتیمتر طول دارد اندازه اش بسیار کوچک است و به رنگ آبی سیاه شفاف دیده می شود. پرنده ی نر گاهی دارای نوار باریک قرمزی در سینه است . در پرنده ی ماده روتنه به رنگ خاکستری قهوه ای و زیرته به رنگ زرد کمرنگ ( خاکستری کمرنگ) دیده می شود. پرنده ی نر، در پروبال جفتگیری، شبیه پرنده ی ماده با زیر تنه ی زردتر وخط تیره ای در گلو و سینه دیده می شود. دم کوتاه وشبیه مرغ مگس به نظر آمده و از شهد گل تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده تکرار شش نوبت کلمات « چی ی وت – چی وی وت» است و همچنین پرنده ی نر صدایی شبیه «دزی ت- دزی ت » و نیز « ته سوی ت» دارد.

زیستگاه: این پرنده در باغ های کشتزارها، گزستان های حاشیه ی رودخانه ها ، بوته های خاردار و جنگل های خشک به سر برده و آشیانه را بیضی مانند و به صورت آویزان در درختان یا بوته ها می سازد. در جنوب شرقی ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که جمعیت این پرنده در سال های اخیر، از مناطق بلوچستان به نواحی شمالی ایران گسترده شده و یا در این مناطق آزاد شده است. درهر صورت، برای تعیین پراکندگیش، نیاز به بررسی دقیقی دارد. اما، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Nectarinia Asiatica

نام انگلیسی: Purple Sunbird    

نام فارسی: شهد خوار

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.