شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صعوه ی جنگلی (صعوه ی باغی)

صعوه ی جنگلی (صعوه ی باغی)

مشخصات ظاهری: این پرنده  5/14 سانیتمتر طول دارد و اغلب د راستتار است، خصوصا هنگامی که لابلای پوشش گیاهی است. رنگ و اندازه اش تقریبا شبیه گنجشک ، اما ظریف تر است و با روتنهی قهوه ای خط خطی، سر و تارک خاکستری تیره و خط ابرویی خاکستری مایل به آبی دیده می شود. بال ها قهوه ای بلوطی، زیرتنه قهوه ای کمرنگ همراه با خاکستری مایل به آبی و شکن و زیر دم خاکستری  روشن است. منقار شبیه سسک ها و پاها قرمز قهوه ای رنگ است. پرنده ی جوان با تارک نقطه نقطه ای به رنگ قهوه ای و گوشپرها، گردن و زیر تنه خط خط است که در اواخر تابستان پروبال پرنده ی بالغ را پیدا می کند. از سایر صعوه ها به واسطه ی فقدان لکه ی روی سر تمیز داده می شود.

صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «تی پ –تی تری-نی پ- تی پ- تی پ- تی تری – تی پ – تی تری دیده» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق بیشه زار، جنگل های واقع در اراضی مرتفع و پست و پرچین های به سر برده و در میان بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، به تعداد نسبتا فراوان و زمستان ها ، کاهی تا جنوب استان  فارس دیده شده و به تعداد  فراوان نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده ، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Prunella Modularis

نام انگلیسی: Dunnock    

نام فارسی: صعوه ی جنگلی (صعوه ی باغی)

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.