شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گلو آبی

گلو آبی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و شبیه سینه سرخ، اما اندکی لاغرتر با پاهای بلندتر دیده شده و غالبا بسیار خجالتی است. نوار ابرویی پهن و مشخص بوده و قاعده ی دم در پرواز قرمز دیده می شود. در حالت نشسته، دم را اندکی بالا نگه می دارد. در فصل تولید مثل؛ در پرنده ی نر، چانه به گلو آبی و در زیر با خطوط سیاه و قرمز بلوطی ازبخش پایین سینه، جدا می شود. در پاییز، گلو به رنگ آبی سفید در می آید. بر حسب نژاد، گاهی لکه ی سفید، قرمز یا فاقد این لکه است. پرنده ی نابالغ هر دو جنس با گلوی کمرنگ دیده می شود. پرنده ی جوان خالدار بوده و از پرنده ی جوان سینه سرخ، با ظاهر تیره تر و رگه رگه ای و دم قرمز متمایز می شود.

صدا: صدای این پرنده بسیار متنوع و دلنشین است و صدای بلبل را تداعی کرده، اما اندکی کم قدرت تر و شامل نوت های « تک» و هوویت است.

زیستگاه: ای پرنده د بیشه زارهای کوهستانی و زمستان ها در نیزارها و پوش متراکم حاشیه ی تالاب ها و پرچین ها به سر برده و در داخل پوشش گیاهی نزیدک سطح زمین آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در اغلب نقاط مناسب زیستگاهی دیده می شود.

حفاظت: با توجه به اینکه این پرنده در حال حاضر، بهره ی اقتصادی در بر ندارد. چنین به نظر می رسد که نیازی به کنترل و حفاظت ویژه ندارد.

نام علمی : Luscinia Svecica

نام انگلیسی: Bluethroat    

نام فارسی: گلو آبی

 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.