شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مگس گیر نیمه طوقدار

مگس گیر نیمه طوقدار

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به نظر گونه ی حد واسط میانمگس کیر ابلق و مگس گیر طوقدار است. پرنده ی نر، از نیم طوق سفید، که در دو طرف گردن قرار دارد و خال سفید درشت که در قاعده ی شاهپرها دیده می شود. (مگس گیر ابلق فاقد این سفیدی با رگه های باریک است) شناخته می شود. کناره های دم وتوگ پوشپرها میانی آین سفید است( در بقیه بال و در پیشانی سفیدی بیشتر گسترده شده است). پرنده ی ماده شبیه مگس گیر طوقدار بوده و روتنه اش خاکستری نر از مگس گیر ابلق است واغلب (نه همیشه) قاعده ی شاهپرها و انتهای گوشپرها سفید است.

صدا: صدای این پرنده به صورت هشدار، مانند مگس گیر طوقدار، شبیه« ای ی ت،» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رمنتطق درختی، پارک ها ، باغ های بزرگ به سر برده و به طور عبوری د رمناطق دارای درخت دیده می شود و در سوراخ درختان آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران، از شمال تا غرب دیده می شود.

حفاظت: در حال حاضربا توجه به اهمیت شناسایی  پراکندگی این پرنده باید بررسی دقیقی صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نام علمی : Ficedula Semitorquata

نام انگلیسی: Semi Collared Flycatcher    

نام فارسی: مگس گیر نیمه طوقدار

 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.