شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلاغ سیاه

کلاغ سیاه

مشخصات ظاهری : این پرنده 46 سانتیمتر طول دارد و یکدست وسیاه و اندازه اش متوسط است و به واسطه ی منقار بلند و خاکستری نوک تیز ، با پوست لخت خاکستری سفید در قاعده ی آن به آسانی شناخته می شود. برخلاف سایر کلاغ ها تارکش اندکی برجسته بوده و ران هایش از پر پوشیده شده و به شکل مشخصی رشته رشته است . پرنده ی جوان فاقد منقار خاکستری و پوست سفید مایل به خاکستری در قاعده ی منقار بوده و تا حدودی به کلاغ ابلق سیاه شباهت دارد، اما تارک بلندتر و منقارش نوک تیزتر و راست تر است. پرنده ای بسیار اجتماعی بوده و به صورت گروه های بزرگ دیده می شود.

صدا:صدای این پرنده تو دماغی و به صورت «کاه» یا «راآک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در زمین های زراعتی با درختان پراکنده و کشتزارها به سر برده و به صورت گروهی روی درختان بلند آشیانه ی بزرگی ساخته و تولید مثل می کند. در ایران زمستان ها بسیار فراوان است و به وفور نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه های ویژه حفاظتی ندارد.

نام علمی : Corvus Frugilegus

نام انگلیسی:    

نام فارسی: کلاغ سیاه

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.