شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرندگان راسته ماکیان سانان

پرندگان راسته ماکیان سانان

این راسته پرندگانی مرغ مانندی، از جمله قرقاول، کبک، تیهو و بلدرچین را در بر گرفته و تیره ای به نام ماکیانیان دارد.

 

  تیره ی سیاه خروسیان

تا این زمان از این تیره در ایران تنها یک گونه شناسایی شده است. اگرچه اخبار تأیید نشده از وجود گونه ی دیگری در شمال آذربایجان گزارش شده است ولی این مناطق مورد بررسی دقیق قرار نگرفته اند.

 

  تیره ی ماکیانیان

این تیره شامل پرندگان خشکی زی است که پاهایی بدون پر و دارای سیخک، بال های کوتاه و گرد، پروازی سنگین و مستقیم و پر سر و صدا و منقاری کوتاه و سخت که نیم نوک بالای آن بلندتر است، دارند. در برخی از گونه های این تیره، نر و ماده همشکل اند، اما نرها با داشتن سیخک مشخص می شوند. در میان این خانواده، پرندگان بزرگی ماند قرقاول و پرنگان کوچکی مانند بلدرچین دیده می شود.

 

  تیره ی بلدرچین بوته ییان

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.