شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای آفتابی

آگامای آفتابی

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكنواخت و يك شكل نيستند؛ فلسهاي ناخن مانند گسترش يافته و يعضي ديگر داراي برآمدگي؛ اطراف سر و گردن فاقد فلسهاي ريشه اي شكل بلند ( گاهي با فلسهاي خاردار كوتاه )؛ يك يا دو طرف انگشت چهارم با ريشه‌هاي كوتاه؛ سوراخ‌هاي بيني از پهلوي سر قابل رويت نيستند؛ پولك‌هاي بيني توسط 3 تا 5 (بطور استثنايي 1) رديف پولك از هم جدا شده اند؛ فاقد تاج طولي پشت گردني از پولكهاي نوك تيز و بر آمده؛ داراي چين متقاطع پوستي در سرتاسر پشت گردن.
رنگ آميزي: پشت بدن قهوه اي روشن، حنايي، خاكستري روشن تا تيره، با خالهاي كم و بيش متقاطع و طولي صورتي، آبي خاكستري و قهوهاي؛ سطح سكمي بدن سفيد چركي تا كرم؛ چانه، گلو و قفسه سينه با خالهاي خاكستري تيره، كه در نرها مشخص تر است. دم غير از قسمت انتهايي با خالهاي متقاطع تيره كناري پشتي؛ سطح شكمي دم خاكستري مايل به آبي كمرنگ يكدست يا با خالهاي متقاطع خاكستري روشن؛ سطح زيرين نوك دم معمولاً بطور فصلي در نرها قرمز رنگ؛ فرم رنگ آميزي از لحاظ جغرافيايي و فصلي متفاوت است.

 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني، در زمينهاي سنگلاخي و رسي، در امتداد بستر رودخانه‌هاي خشك، همچنين نواحي ماسه اي كه با سنگريزه‌هاي بسيار مخلوط هستند؛ اين گونه، نواحي داراي پوشش گياهي پراكنده را ترجيح مي دهند.
 

عادات و رفتار: فعاليت در روز؛ از مورچه‌ها ، قاب بالها و ديگر حشرات كوچك تغذيه مي كنند. نرها اغلب دم را به طرف بالا خم مي كنند تا رنگ قرمز زير نوك دم را نمايش دهند، كه ممكن است براي جلب كردن ماده‌ها و يا هشدار به نرهاي ديگر باشد. معمولاً جفت گيري در شهريور ماه، اما فروردين، خرداد و تير ماه نيز گزارش شده است؛ تا 10 تخم ( معمولاً 2 تا 7 ) مي گذارند؛ جوانها در اولين تخم ريزي اغلب 2 تخم مي گذارند. در مدت طول عمر كه ممكن است تا دو سال باشد، تا 3 بار تخم ريزي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ارمنستان، تركيه، عراق، از تركمنستان تا شمال شرقي قزاقستان و شمال غربي مغولستان و جنوب روسيه.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 57 ميليمتر دم 68 ميليمتر.
 

ملاحظات: در ايران از اين گونه، زير گونه P.h.helioscopus تاكنون گزارش شده است. محل نمونه تيپيك از ايندرسكيجا واقع در حاشيه رود اورال توسط Pallas 1814 مي باشد.

نام علمی : phrynocephalus helioscopus

نام انگلیسی : Sun Watcher Toad-head Agama

نام فارسی : آگامای آفتابی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.