شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای خراسانی

آگامای خراسانی

مشخصات: فلسهاي پشتي بدن يكنواخت و يك شكل نيستند، يك يا دو رديف طولي از برآمدگيهاي تيغه دار در هر طرف بدن ؛ تعداد فلسهاي اطراف ناحيه مياني بدن 80 تا 114 عدد؛ دو در سوم ابتدايي داراي بندهاي مشخص كه هر بند از دو حلقه فلس تشكيل شده است؛ فلسهاي گلويي نوك تيز و در بالغها به شدن تيغه دار شده اند.
رنگ آميزي: رنگ سطح پشتي زيتوني قهوه اي، با لكه‌ها و نوارهاي نامنظم باريك روشن با حاشيه سياه كه گاهي اندكي واضح يا وجود ندارند؛ بيشتر سطح شكمي بدن در نرها سياه و در ماده‌ها نارنجي، كه در فصل راد و ولد واضح تر است؛ رنگ نابالغ‌ها خاكستري روشن.
 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني در زمينهاي رستي، آميخته با خاكهاي رسي و ماسه اي و سنگهاي آهكي، مملو از حفره‌هاي عميق و شكاف‌ها، همراه با پوشش گياهي اندك شامل بوته‌هاي كوچك و با درختچه‌هاي كوتاه قد. 

عادات و رفتار: فعاليت آنها روز هنگام و در ساعات گرم است و در مكانهاي آفتابگير ديده مي شوند، پناهگاه آنها شامل حفره‌ها و لانه جوندگان، سنگهاي چيده شده توسط انسان و شكاف ديوارهاي قديمي و مخروبه است؛ تغذيه از حشرات و نسز عنكبوتيان، اين گونه ممكن است گياهخوار نيز باشد. 

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، تركمنستان. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 147 ميليمتر دم 186 ميليمتر. 

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از ايران، قلندر آباد از توابع شهرستان فريمان واقع در استان خراسان است.

نام علمی : laudakia erythrogastra

نام انگلیسی : khorasan agama

نام فارسی : آگامای خراسانی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.