شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای زمینی افغانی

آگامای زمینی افغانی

مشخصات: فلسهاي پشتي يكنواخت نيستند؛ فلسهاي بزرگ تا پهلوهاي بدن امتداد نمي يبابند؛ فلسهاي شكمي صاف (بندرت داراي تيغه‌هاي ضعيف)؛ 68 تا 88 فلس اطراف پهن ترين قسمت ناحيه مياني بدن؛ سطح زيرين ران معمولاً فاقد فلسهاي بطور مشخص بزرگ، يا با يك ناحيه از فلسهاي بزرگ كه با فلسهاي كوچك آميخته نشده اند؛ فلسهاي پينه بسته پيش مخرجي در يك رديف؛ نرها بدون كيسه گلويي.
رنگ آميزي: طرح پشتي شبيه به T.lessonae، اما داراي نقاط روشن ستون مهره اي كه اغلب بطور واضح با حاشيه قهوه اي بسيار تيره به اضافه 3 رديف داز نقاط با حاشيه تيره در هر رديف ناحيه مياني پشت درون نوارهاي عرضي تيره، كه اين نوارها باريكتر از فضاي بين آنها هستند؛ در نمونه‌هاي زنده ماده نوارهاي عرضي قرمز (احتمالاً بطور فصلي) ، و در نرها قهوه اي تيره يا خاكستري؛ گلو در ماده‌ها صورتي و در نرها خاكستري تيره يا با نوارهاي طولي خاكستري؛ شكم با لكه اي خاكستري.
 

زيستگاه: نواحي بياباني يا نيمه بياباني خشك، در دشتهاي وسيع و باز، رسي يا سنگلاخي، با گياهان بوته اي پراكنده و اندك. 

عادات و رفتار: روز فعالند، ولي در ساعات بسيار گرم پنهان مي شوند، و بيشتر هنگام عصر فعاليت مي كنند؛ اغلب در نزديكي بوته‌ها ديده مي شوند؛ از حشرات مانند قاب بال‌ها، مورچه‌ها، و همچنين عنكبوتها و غيره تغذيه مي كنند؛ در سال دو بار تخمگذاري مي كنند، كه يك بار در اواخر بهار يا اوايل تابستان و يك بار ديگر در اوايل پائيز است. 

پراكندگي جهاني: پاكستان، افغانستان، ايران. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 76 ميليمتر دم 94 ميليمتر 

ملاحظات: اين گونه پيش از اين زير گونه اي متعلق به T.lessonae بوده است كه توسط رستگار پوياني (2000)، گونه اي مستقل توصيف شد. محل نمونه تيپيك از ناحيه كونتا واقع در پاكستان مي باشد.

نام علمی : trapelus megalonyx

نام انگلیسی : afghan ground agama

نام فارسی : آگامای زمینی افغانی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.