شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای سروزغی ایرانی

آگامای سروزغی ایرانی

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكتواخت نيستند؛ برخي ناخن مانند، اغلب توبركولي؛ پولكهاي بيني توسط 3 تا 5 ( بطور استثنايي 1 و معمولاً 3 ) رديف پولك از هم جدا شده اند؛ اطراف سر و گردن فاقد فلسهاي ريشه اي شكل بلند؛ سوراخ بيني از اطراف سر به خوبي قابل رويت است؛ داراي يك رديف تاج طولي پشت گردني از 3 تا 8 فلس بر آمده و نوك تيز؛ فاقد چنين متقاطع پوستي در سرتاسر پشت گردن.
رنگ آميزي: پشت قهوه اي روشن، خاكستري روشن تا خاكستري تيره با آثار متقاطع تيره و نقاط صورتي و آبي پراكنده؛ سطح شكمي بدن سفيد چركي تا كرم؛ گلو با يك لكه خاكستري روشن كه در زير مشخص تر است؛ دم با نقاط تيره پهلويي پشتي؛ سطح شكمي دم خاكستري مايل به آبي كمرنگ يكدست يا با نقاط متقاطع خاكستري روشن.
 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني خشك، در دشتهاي سنگي، ريگزار، خاكهاي رسي آميخته با سنگريزه‌ها، در اطراف بريدگيها، دره‌هاي كوچك، شكاف‌هاي كوچك، شكاف‌هاي ايجاد شده توسط آبراهه‌ها، همراه با پوشش گياهي اندك پراكنده بيشتر از نوع بوته اي. 

عادات و رفتار: هنگام روز فعال هستند؛ از مورچه‌ها، سوسك‌ها و ديگر حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند. 

پراكندگي جهاني: آذربايجان، ارمنستان، تركيه، ايران. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 59 ميليمتر دم 57 ميليمتر. 

ملاحظات: اين گونه در قبل همان گونه P.helioscopus بود، و سپس زير گونه اي از اين گونه نام برده شد.ولي توسط Mezhzherin و Golubev در سال 1989 تحت يك گونه مستقل توصيف شد؛ اگر اين گونه در كنار گونه P.helioscopus قرار گيرد، مشاهده مي شود كه بدن و سر پهن تر و گردن كوتاه تر است. محل نمونه تيپيك در ايران واقع در امتداد مسيري ما بين ارمنستان و تهران مي باشد.

نام علمی : Phrynocephalus persicus

نام انگلیسی : persian toad agama

نام فارسی : آگامای سروزغی ایرانی

 

منبع: irandeserts

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.