شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای سروزغی خاکستری

آگامای سروزغی خاکستری

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكنواخت نيستند؛ برخي ناخن مانند، اغلب توبركولي، فلسهاي بيني بزرگ در تماس با هم يا به ندرت توسط يك رديف پولك جدا شده اند؛ بيشتر از 16 فلس ما بين چشمها بر روي سر؛ اطراف سر و گردن بدون فلسهاي ريشه اي شكل بلند (گاهي با فلسهاي خار دار كوتاه)؛ دم 118 تا 157 درصد اندازه نوك پوزه تا مخرج.
رنگ آميزي: پشت بدن به رنگ خاكستري، قهوه اي با آثار تيره و روشن، اغلب با ناحيه بزرگ صورتي يا بنفش كمرنگ كه با خاكستري تيره در قسمت مياني پشت احاطه شده ( بعضي نمونه‌ها با خاكستري و سياه مشبك، يا خاكستري با نقاط سفيد كوچك، يا به رنگ قهوه اي) ؛ سطح شكمي بدن مايل به سفيد؛ دم با حلقه‌هاي سياه كه در سطح شكمي پر رنگ تر هستند؛ اندامهاي حركتي با نوارهاي سياه پشتي.
 

زيستگاه: نواحي بياباني خشك، در دشتهاي مسطح و زمينهاي استپي داراي تركيبات مختلف مخصوصاً ماسه و سنگ ريزه و يا رسوبات گلي و نيز دشتهاي نمكي، در جاهاي هموار و با داراي سراشيبي‌هاي جزيي همراه با پوشش گياهي با پوشش گياهي پراكنده اغلب بوته اي. 

عادات و رفتار: هنگام روز با گرم شدن هوا شروع به فعاليت مي كنند؛ از حشرات به ويژه مورچه‌ها و سوسكهاي قاب بال، مگسها و غيره تغذيه مي كنند؛ تخمريزي بيشتر در بهار و در چندين نمونه 3 تا 4 تخم گزارش شده است؛ در تابستان و اوايل پائيز نيز تخمريزي مي كند. 

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، پاكستان. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 51 ميليمتر دم 69 ميليمتر. 

ملاحظات: در تعدادي از نمونه‌ها، فلسهاي پشتي در ظاهر تقريباً يكنواخت هستند، كه در بعضي از آنها فلسهاي بزرگ به تعداد كمتر، صاف تر و يا كوچكتر هستند، اين نمونه‌ها بسيار اندك اند، و تا كنون از قم گزارش شده اند (Anderson 1999). محل نمونه تيپيك اين گونه از ايران،‌كوه صفه در نزديكي اصفهان مي باشد.

نام علمی : Phrynocephalus scutellatus

نام انگلیسی : grey toad agama

نام فارسی : آگامای سروزغی خاکستری

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.