شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آگامای سروزغی مخطط

آگامای سروزغی مخطط

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكنواخت؛ اطراف سر و گردن بدون فلسهاي ريشه اي شكل پيش آمده؛ فاقد فلسهاي متورم بالا آمده بر وري پشت بدن؛‌هر دو طرف چهارمين انگشت و طرف بيروني سومين انگشت بشدت ريشه دار؛ فلسهاي بيني در تماس با هم و توسط 3 فلس از لب بالا جدا مي شوند؛ داراي 2 يا 3 پولك زير چشمي تقريباً هم اندازه؛ سطح شكمي دم با 4 يا 5 نوار عرضي تيره؛ نوك دم سياه يا خاكستري نيست.
رنگ آميزي: پشت حنايي خاكستري روشن با دو رديف از نقاط نارنجي روشن يا صورتي كه داراي حاشيه تيره هستند؛ نوارهاي روشن يا تيره حاشيه دار در قسمت پهلويي و پهلويي پشتي، كه اغلباز چشم و سوراخ گوش تا نزديك انتهايي دم امتداد مي يابد؛ ناحيه شكمي سفيد؛ زير دم داراي چهار يا پنج نوار قهوه اي تيره تا سياه.
 

زيستگاه: نواحي بياباني خشك،‌در تپه اي شني روان يا تثبيت شده، زمينهاي خشك سنگي و يا پوشيده از سنگريزه در حاشيه شنزارها و امتداد رودخانه‌ها همراه با پوشش گياهي بوته اي يا علف بسيار اندك. 

عادات و رفتار: هنگام روز به فعاليت و شكار مي پردازند؛ از عنكبوتان و حشرات شامل راست بالان، مورچه‌ها و غيره تغذيه ميكنند. زمان تخمريزي از ارديبهشت تا مهر گزارش شده است. 

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، پاكستان. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 45 ميليمتر دم 58 ميليمتر. 

ملاحظات: محل نمونه تيپيك بين نوشكي و هلمند واقع در افغانستان مي باشد. نمونه‌هايي كه توسط R.McCullers و S.C.Anderson در 9 ژوئن 1957، از 35 كيل.متري شمال گناباد بر جاده تربت حيدريه (نمونه نر) و 39 كيلومتري شمال گناباد بر جاده تربت حيدريه (نمونه ماده)، واقع در استان خراسان جمع آوري شده بودند، Golubev در سال 1998 آنها را تحت زير گونه اي جديد، بنام P.o.vindumi توصيف كرده است. گروه تحقیقاتی سایت کویرها و بیابان های ایران در سال 1390 موفق به زنده گیری 2 نمونه از ریگ یلان واقع در شرق بیابان لوت شد.

نام علمی : Phrynocephalus ornatus

نام انگلیسی : striped toad agama

نام فارسی : آگامای سروزغی مخطط

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.