شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اسکینک پهلو خالدار

اسکینک پهلو خالدار

مشخصات : دو رديف میانی از فلس های پشتی با هم یکی شده و تبدیل به یک ردیف از فلس های پهن شده است دارای سپر عقب بینی ؛ معمولا 21 فلس اطراف میانی بدن . رنگ آمیزی سطح فوقانی بدن در نمونه های داخل الکل قهوه ای کمرنگ ؛ جوانها با سه نوار طولی قهوهای تیره متشکل از نقاط بهم پیوسته ؛ نوار میانی پشنی قسمت وسیعی از فلس های میانی پشتی را اشغال کرده و 2 نوار دیگر در نیمه بالایی ناحیه گردن و کناره ها است . در نمونه های زنده نوار میانی پشتی کم و بیش بریده بریده و متمایل به نقاط ؛ناحیه شکمی در نمونه های زنده زعفرانی و در نمونه ای داخل الکل کمرنگ شده تا سفید ؛ اندام های حرکتی مایل به آبی روشن یا سبز آبی 

زیستگاه : نواحی نیمه بیابانی دشت های سنگلاخی ، ماسه ای رسی سست ، دامنه ای صخره ای ، همراه پوشش گیاهی بو ته ای پراکنده و علفزار

عادات و رفتار : روز فعالند ؛ زیر بوته ها ، سنگ ها ، شکاف ها و یا حفره های مخفی می شوند از حشرات مختلف نظیر سوسک های قاب بال، راست بالان و نیز عنکبوت ها تغذیه می کنند . 3 تا 6 تخم می گذارند ، در شهریور ماه جوان های کوچک مشاهده شده اند .
پراکندگی جهانی : ایران ، ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 175 میلیمتر دم 225 میلیمتر 

ملاحظات : توضیحات ارئه شده فوق مربوط به زیر گونه E.t.parthianicus است . که درایران این زیر گونه تاکنون گزارش شده است. محل نمونه تیپیک آن ازترکمنستان ، دامنه های شملی کپه داغ مرکزی ، چولی ، واقع در 25 کیلومتری غرب عشق آباد می باشد .

نام علمی : eumeces taeniolatus

نام انگلیسی:  ribbon sided skink    

نام فارسی: اسکینک پهلو خالدار 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.