شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اسکینک شنی سه انگشتی

اسکینک شنی سه انگشتی

مشخصات: 3 انگشت دست ،3 انگشت پا ، سپرهای آهیانه ای در عقب با هم تماس نیستند ، سپر جلوی پیشانی در تماس با سپر های لب بالا ؛ معمولا 22 و گاهی 20 فلس اطراف ناحیه میانی بدن .
رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن کرم یا قهوه ای کم رنگ در محلول نگهداری ، قهوه ای کمرنگ – حنایی در نمونه های زنده ، یکدست یا با خط پهلویی پشتی بر هر طرف ؛ از سوراخ بینی شروع شده و از میان چشم و روی بدن تا دم امتداد می یابد . که ترکیب شده است از نقاط کم و بیش ادغام یافته دریک یا دو ردیف از فلس ها ، گاهی تعدادی نقاط پراکنده بر ناحیه پشتی ، نقاط قهوهای در خطهای روی سطح پشتی دم مرتب شده اند . بعضی نمونه های ایرانی با 6 نوار کم و بیش مشخص تیره طولی ، سطح پشتی اندام های حرکتی عقبی بانقاط قهوه ای ناحیه شکمی کرم یکست .
 

زیستگاه : نواحی بیابانی خشک، دردشت های ماسه ای یا شنی و یا نیز در تل ها و توده های شنی روان با پوشش گیاهی اندک بو ته ای و پرا کنده .

عادات و رفتار: روز فعالند . درون ماسه ها نقب می زنند و در لایه سطحی ماسه ها فعالیت می کنند . تغذیه از حشرات و عنکبو تها است . احتمالا در بهمن تا فروردین جفت گیری می کنند . 

پراکندگی جهانی : ایران , پاکستان ، افغانستان . 

انداره : نوک پوزه تا مخرج 95 میلیمتر دم 81 میلیمتر 

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از افغانستان می باشد .

نام علمی : ophiomorus tridactylus

نام انگلیسی:  three toed sand skink    

نام فارسی: اسکینک شنی سه انگشتی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.