شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی پلنگی ترکمنی

جکوی پلنگی ترکمنی

مشخصات: 5 تا 9 منفذ پيش مخرجي؛ اولين فلس لب پايين در تماس با سپر زير چانه اي نيست؛ صفحه‌هاي زير انگشتي با برآمدگيهاي كوچك كه بسيار اندك نمايان هستند؛ 54 تا 55 فلس حاشيه پلكي؛ فلس‌هاي شكمي
شش وجهي در 20 تا 22 رديف طولي؛ 3 تا 4 رديف عرضي فلس در سطح زيرين هر حلقه دم.
رنگ آميزي: ناحيه پشتي سفيد مايل به صورتي يا زرد، همراه با نقاط قهوه اي تيره گرد تا مربعي كه نوارهاي پهن عرضي كم و بيش مشخص را تشكيل مي دهند، كه اين نوارها روي دم واضح تر هستند؛ سر با طرح نامنظمي از لكه‌هاي قهوه اي تير، اندامهاي حركتي با نقاط تيره پراكنده؛ ناحيه شكمي سفيد يكدست.
 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، كوهپايه‌ها در سراشيبي‌ها و تپه‌هاي سنگلاخي با پوشش گياهي درختي يا بوته اي پراكنده. 

عادات و رفتار: شبها فعاليت مي كنند؛ اغلب در حفره جوندگان روز يا زمستان خوابي را سپري مي كنند؛ از حشرات و عنكبوتيان و گاهي مهره داران كوچك نظير مارها و مارمولكها تغذيه مي كنند؛ فصل تخمگذاري اكثراً خرداد يا تير، 2 تخم در 10 سانتيمتري زير خاك، معمولاً دومين تخم چند روز پس از اولي گذاشته مي شود؛ كه با توجه به دماي محل تخمها 40 تا 70 روز بعد باز مي شوند؛ جوانها حدود يك تا دو سالگي بالغ مي شوند. 

پراكندگي جهاني: ايران، تركمنستان. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 130 ميليمتر دم 80 ميليمتر. 

ملاحظات: اين گونه داراي خصوصياتي حد واسط دو گونه E.macularius و E.angramainyu است. محل نمونه تيپيك اين گونه از بخردن، كپت داغ واقع در تركمنستان مي باشد.

نام علمی : eublepharis turcmenicus

نام انگلیسی : turkistan leopard gecko

نام فارسی : جکوی پلنگی ترکمنی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.