شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت باریک

جکوی انگشت باریک

مشخصات: فلس هاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگيهاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي كوچك به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند و بزرگ و پلاك شكل نيستند؛ برآمدگيهاي پشتي بزرگ و سه وجهي، در 12 تا 14 رديف طولي قرار دارند؛ پلاكهاي زير دمي بشدت تيغه دار، نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند و در 5 تا 7 رديف طولي؛ طرفين دم با فلس هاي تيغه دار بسيار بزرگ و نوك تيز؛ آخرين رديف برآمدگي هاي دمي بطور مشخص بزرگتر از ديگر برآمدگيها در هر حلقه است؛ 23 تا 30 فلس شكمي در عرض قسمت مياني شكم.
رنگ آميزي: حدود 8 نوار عرضي تيره نامشخص زاويه دار كه به سمت دم راس آنها نوك تيزتر مي شود، اولين نوار روي گردن، هشتمين نوار روي ناحيه خاجي، اين نوارها گاهي با هم تركيب و ادغام مي شوند؛ 13 نوار تيره روي دم.
 

زيستگاه: نواحي معتدل يا نيمه بياباني، در كوه هاي نسبتاً كم ارتفاع، دامنه ها، با پوشش گياهي نسبتاً فراوان يا اندك؛ و نيز خانه ها، بناهاي متروكه و باغها. 

عادات و رفتار: شبها يا در نواحي تاريك يا سايه دار در طول روز فعالند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند. 

پراكندگي جهاني: ايران، تركيه، عراق. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 45 ميليمتر دم 50 ميليمتر. 

ملاحظات: توضيحات ذكر شده مربوط به زير گونه C.h.heterocercum مي باشد، كه تنها در ايران پراكندگي دارد. گزارش دو نمونه از همدان و كرمانشاه و دو نمونه از تخت جمشيد وجود دارد، ولي تاكنون پراكندگي آن فقط از كرمانشاه (رستگار پوياني 1369) و همدان كه محل نمونه تيپيك آن مي باشد، تاييد شده است. زير گونه C.h.mardinense از جنوب شرقي تركيه و عراق گزارش شده است.

نام علمی : cyrtopodion heterocercum

نام انگلیسی : thin toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت باریک

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.