شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت برگی ورنر

جکوی انگشت برگی ورنر

مشخصات: 2 جفت فلس زير چانه اي كه تعداد 18 تا 20 فلس دانه اي شكل كوچك در حاشيه آنها قرار گرفته اند؛ برآمدگي هاي (توبركولهاي) پشت بدن، اندامهاي حركتي و دم بزرگ؛ قطر بزرگترين برآمدگي پشتي بيشتر از نصف قطر سوراخ گوش؛ اين برآمدگيها تا پشت سر و ناحيه گيجگاهي امتداد مي يابند كه اغلب آنها بزرگتر از فلسهاي دانه اي شكل مجاورشان هستند؛ 8 تا 14 رديف طولي از برآمدگي هاي بزرگ در ناحيه مياني پشت بدن؛ حلقه هاي برآمدگي دار دم توسط 3 تا 4 رديف عرضي پولكهاي كوچك از هم جدا شده اند؛ برآمدگي هاي پشتي توسط 2 تا 3 فلس كوچك از برآمدگي كناري جدا شده اند.
رنگ آميزي: رنگ زمينه قهوه اي تيره با 0 تا 5 نوار عرضي پشتي قهوه اي تيره تر، گاهي پشت خرمايي روشن با نوارهاي عرضي بريده تا نقطه اي تيره؛ هر يك از برآمدگي ها در راس سفيد كه ظاهري خالدار را به رنگ آميزي مي دهد؛ شكم مايل به سفيد، دم با پنج نوار قهوه اي تا سياه و پنج نوار سفيد.

 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني نسبتاً خشك، دامنه كوهها در غارها، شكاف هاي صخره اي بزرگ، دهانه كانالها، ديواره چاهها، بناهاي قديمي و انباريها.
 

عادات و رفتار: شبها، مخصوصاً هنگام غروب فعاليت مي كنند ولي در مكانهاي تاريك اغلب اوقات فعالند،‌ معمولاً روي سقف يا ديواره ها در شكاف صخره هاي بزرگ، كانالها، زير زمين ها، چاهها و غيره به شكار حشرات مخصوصاً پشه ها، مورچه ها و نيز عنكبوتها مي پردازند، تخمگذاري بيشتر در فصل پائيز است.
 

پراكندگي جهاني: ايران، عراق، تركيه، سوريه.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 57 ميليمتر دم 67 ميليمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از خرابه هاي نينوا، نزديكي موصل در عراق مي باشد.

نام علمی : asaccus elisae

نام انگلیسی : warner's leaf toed gecko

نام فارسی : جکوی انگشت برگی ورنر

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.