شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت دراز نیکولسکی

جکوی انگشت دراز نیکولسکی

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص و معمولاً در تماس با فلس چانه اي؛ برآمدگي هاي زير راني وجود دارند؛ نرها با رديفهاي پيوسته از منافذ راني و پيش مخرجي؛ رديفي از 26 تا 30 برآمدگي در امتداد ستون مهره اي از پشت سر تا تراز مخرجي؛ 32 تا 38 منفذ راني و پيش مخرجي (كلاً در هر دو طرف) در نرها؛ اولين جفت فلسهاي زير چانه اي در تماس با هم شكاف كوچكي را تشكيل مي دهند ( كمتر از 10% اندازه فلس زير چانه اي ) يا توسط يك يا دو فلس گلويي جدا شده اند؛ 27 تا 36 فلس شكمي در عرض ناحيه مياني شكم؛ 12 تا 16 فلس ما بين چشمها بر روي سر.
رنگ آميزي: سطح رويي خاكستري روشن؛ پشت با 5 تا 6 نوار عرضي تيره؛ دم با 8 تا 10 نوار تيره؛ اندامهاي حركتي با 6 تا 9 نوار تيره؛ ناحيه شكمي سفيد بدون آثار تيره.
 

زيستگاه: نواحي بياباني خشك، در تپه ها يا دامنه هاي سنگلاخي، دشتهاي باز، غارها، بناهاي گلي يا آجري، بدون پوشش گياهي يا بوته هاي بسيار اندك و پراكنده. 

عادات و رفتار: شبها روي ديوارها يا كناره سنگها و صخره ها فعالند، در مكانهاي تاريك نظير سردابها، غارها، زير زمينها و غيره در طول روز يا شب ديده مي شوند؛ در زير سنگها، ‌لاي سنگها يا صخره ها، شكاف ديوارها يا آجرها مخفي مي شوند؛ از حشرات مختلف و گاهي عنكبوتها تغذيه مي كنند. 

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، ‌تركمنستان، ‌ازبكستان. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 61 ميليمتر دم 75 ميليمتر. 

ملاحظات: كليه توضيحات ارائه شده مربوط به زير گونه C.l.longipes بوده كه در ايران اين زير گونه پراكندگي دارد، و محل نمونه تيپيك آن از ايران، نهبندان واقع در استان خراسان مي باشد. احتمال وجود زير گونه C.l.microlepis نيز در مرزهاي شرقي ايران گزارش شده است

نام علمی : Cyrtopodion longipes

نام انگلیسی : nikolsky's long toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت دراز نیکولسکی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.