شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

مشخصات: 5 تا 11 فلس گلويي در تماس با فلس چانه اي؛ فاقد فلس زير چانه اي؛ انگشتها راست، در مفاصل انحناء وجود ندارد، و در سطح زيرين پوشيده از تيغه هاي دندانه دار؛ انگشتها در طرفين با ريشه هاي شانه اي شكل؛ فلسهاي پشتي كوچك، نيمه نيمه رويهم قرار دارند و با برآمدگيهاي بزرگتر آميخته اند؛ منافذ پيش مخرجي فقط در نرها وجود دارد.
رنگ آميزي: سطح رويي بدن زرد مايل به قهوه اي روشن يا حنايي، با تعداد اندكي نقاط قهوه اي تيره، اغلب محدود به برآمدگي هاي پشتي، بعضي اوقات در امتداد مهره ها بهم پيوسته اند، كه نوارهاي عرضي كوتاهي را تشكيل مي دهند؛ يك خط تيره از پوزه شروع از چشم گذشته و تا عقب شانه ها، و بعضي اوقات در طول پهلوها امتداد مي يابند؛ اندامهاي حركتي خالدار و مشبك قهوه اي تيره؛ سطح شكمي كرم؛ دم با نوارهاي عرضي تيره كه در يك سوم انتهايي يا بيشتر، بهم پيوسته اند.

 

زيستگاه: نواحي نسبتاً خشك، در دشتهاي ماسه اي، شنزارها، روستاها و آباديها، با پوشش گياهي متراكم يا پراكنده بوته اي، درختچه اي و غيره.
 

عادات و رفتار: عمده فعاليت در شب؛ روزها زير بوته ها، در حفره ها و غيره بسر مي برند؛ از حشرات و عنكبوتيان تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و تاجيكستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 50 ميليمتر دم 72 ميليمتر.
 

ملاحظات: اين گونه بسيار شبيه به گونه Crossobamanmaynardi مي باشد كه تفاوت بين اين دو در الگوي رنگ آميزي مي باشد. Szezerbak & Golubev 1986 از اين گونه دو زير گونه تشخيص داده اند كه زير گونه C.e.eversmanni از تركمنستان و ديگر جمهوري هاي آسياي مركزي، شمال افغانستان و شرق ايران، و زير گونه C.e.limsdeni از شرق ايران و ناحيه مرزي افغانستان و پاكستان است، و نيز آنها گونه C.maynardi را در مترادف C.e.lumsdeni قرار دادند. به عقيده اندرسن اگر تجزيه و تحليل ارائه شده توسط Szezerbak & Golubev درست باشد، نام مناسب براي تاكسون جنوب شرقي ايران بايد Crossobamon eversmanni maynardi Smith 1933 باشد. محل نمونه تيپييك اين گونه از صحراي قيزيل قوم واقع در ازبكستان مي باشد.

نام علمی : crossobamon eversmanni

نام انگلیسی : eversmann's fringe toed   

نام فارسی:جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.