شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت کج جازموریان

جکوی انگشت کج جازموریان

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص كه جفت پيشين بزرگ و در تماس با هم؛ فاقد برآمدگي هاي زير راني؛ فقط نرها با 2 تا 4 منفذ پيش مخرجي؛ برآمدگيهاي پشتي بيضوي و تيغه دار؛ قطر سوراخ گوش كوچكتر از نصف قطر طولي چشم؛ فلسهاي زير دمي كوچك، بطور مشخص تيغه دار كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش دارند و پلاكهاي بزرگ تشكيل نمي دهند؛ 14 تا 16 فلس شكمي در رديف مياني شكم (9 تا 12 فلس شكمي برابر اندازه پوزه)؛ آخرين رديف برآمدگي هاي دمي بطور مشخص بزرگتر از ديگر برآمدگيهاي هر حلقه نيستند.
رنگ آميزي: پشت خاكستري با نقاط خاكستري – قهوه اي كه در 5 رديف طولي مرتب شده اند، رديف مركزي نقاط پيكاني شكل اند، رديف بيروني نقاط با هم يكي شده و نواري طولي از چشم تشكيل مي دهند؛ در نمونه هاي زنده داراي طرحي با هفت اثر M شكل با حاشيه عقبي سفيد؛ اندامهاي حركتي و دم با نوارهاي خاكستري تيره و سفيد؛ ناحيه شكمي سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني، در دانه ها يا دشتها، با پوشش گياهي درختي يا بوته اي نسبتاً فراوان، و نيز بناهاي قديمي.
 

عادات و رفتار: شبها يا در مكانها تاريك فعاليت مي كنند؛ معمولاً روي تنه درختان، شاخه ها،‌ ديوارها در ساختمانها و زير زمينهاي قديمي ديده مي شوند؛ زير بوته ها، پوسته درختان، شكاف ديوارها مخفي مي شوند؛ اغلب صداي مخصوص از خود توليد مي كنند كه از فاصله 50 متري قابل شنيدن است. از حشرات نظير قاب بالها و غيره تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 33 ميليمتر دم 44 ميليمتر.
 

ملاحظات: الگوي پشت بدن در اين گونه شبيه به C.heterocercum است، C.sagittifer داراي فلسهاي شكمي بزرگتر و برآمدگي هاي دمي كوچكتر و يك اندازه تر نسبت به گونه C.heterocercum است. Wettsein (1951) اين گونه را در مترادف C.h.heterocercum قرار داد. محل نمونه تيپيك گونهC.sagittifer از ايران، بمپور واقع در استان سيستان و بلوچستان است.

نام علمی : cyrtopodion sagittifer

نام انگلیسی : jazmurian bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج جازموریان

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.