شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت کج زارودنی

جکوی انگشت کج زارودنی

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص كه جفت پيشين آنها توسط يك يا دو رديف فلس از هم جدا شده اند؛ فاقد برآمدگي هاي زير راني؛ نرها با 2 تا 4 منفذ پيش مخرجي؛ فلسهاي زير دمي كوچك، صاف كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش دارندو بزرگ و پلاك شكل نيستند؛ برآمدگي هاي كوچك تيغه اي در ميان برآمدگي هاي بزرگ سه وجهي پشتي پراكنده اند و رديفهاي طولي نسبتاً منظمي را تشكيل مي دهند؛ برآمدگيهاي روي دم در حول مياني هر بند مرتب شده و اين برآمدگي ها در رديف انتهايي هر بند نيستند.
رنگ آميزي: پشت خاكستري روشن، يكدست يا با 6 نوار عرضي تيره نا مشخص؛ ناحيه شكمي سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، جلگه ها و دشتهاي شني يا رسي، دامنه ها، دره ها، كناره رودخانه ها، با پوشش گياهي درختي يا بوته اي، و بناهاي متروكه.
 

عادات و رفتار: بيشتر شبها يا غروب و اوايل صبح و گاهي در طول روز روي تنه درختان، ديوارها، كناره سنگها و بوته ها ديده مي شوند؛ در زير سنگها، زير پوسته درختان و شكاف ديوارها مخفي مي شوند؛ تغذيه از حشرات و شايد عنكبوتها است.
 

پراكندگي جهاني: روسيه، قفقاز، ايران تا قزاقستان، تاجيكستان، قرقيزستان و چين.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 51 ميليمتر دم 59 ميليمتر.
 

ملاحظات: از اين گونه در ايران زير گونه C.r.zarudnyi در شرق استان خراسان و استان سيستان و بلوچستان (شهرستان زابل) گزارش شده است، كه تمام توضيحات ارائه شده مربوط به اين زير گونه مي باشد. محل نمونه تيپيك آن از ايران، نيزار، واقع در استان سيستان و بلوچستان است.

نام علمی : cyrtopodion russowii

نام انگلیسی : zarudny's bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج زارودنی

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.