شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت کج ورنر

جکوی انگشت کج ورنر

مشخصات: فلس هاي زير چانه اي مشخص كه جفت پيشين بزرگ و در تماس با هم هستند؛ فاقد برآمدگيهاي زير راني؛ فقط نرها داراي 4 تا 6 منفذ پيش مخرجي هستند؛ فلسهاي زير دمي پلاكي شكل بزرگ كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند؛ پلاكهاي زير دمي در يك رديف منفرد مياني؛ برآمدگيهاي پشتي بطور مشخص كوچكتر از فضاي بين هم و مدور هستند؛ اندازه پوزه كمتر از يك و نيم برابر قطر چشم؛ برآمدگي هاي دمي حلقه انتهايي را در هر بند تشكيل مي دهند؛ اندامهاي حركتي و دم باريك و لاغر؛ 10 تا 60 فلس شكمي در رديف عرضي مياني شكم؛ فاصله 6 تا 8 فلس شكمي در رديف عرضي برابر با اندازه پوزه.
رنگ آميزي: سطح رويي خاكستري حنايي روشن با نقاط قهوه اي تيره تر كه بطور عرضي و طولي مرتب شده اند، بعضي اوقات بهم پيوسته اند و 6 نوار عرضي مشخص را تشكيل مي دهند، اولين نوار روي گردن و ششمي روي ناحيه خاجي؛ اندامهاي حركتي با نوارهاي عرضي نامشخص؛ دم با نوارهاي عرضي قهوه اي تيره مشخص.

 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني و بياباني يا ساحلي در كوهپايه ها و دامنه ها، زمينهاي سنگلاخي، بناهاي آجري گلي با پوشش گياهي اندك.
 

عادات و رفتار: معمولاً شبها فعالند ولي در اواسط روز نيز در مكانهاي سايه دار و تاريك فعاليت مي كنند؛ در شكاف دي.ارهاي گلي، لاي آجرها و زير سنگها مخفي مي شوند؛ از حشرات نظير قاب بالان و غيره تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 54 ميليمتر دم 62 ميليمتر.
 

ملاحظات: اين گون نزديكي زيادي با گونه Cyrtopodion agamuroides دارد؛ فلسهاي شكمي در گونه C.gastrophole بزرگ، و بزرگتر از برآمدگي هاي پشتي، برآمدگيهاي پشتي كمي مدور هستند. محل نمونه تيپيك اين گونه از ايران، استان فارس گزارش شده است.

نام علمی : cyrtopodion gastrophole

نام انگلیسی : werner's bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج ورنر

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.