شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت کج کپت داغ

جکوی انگشت کج کپت داغ

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي بزرگ وجود ندارد (قابل تشخيص نيستند)؛ پشت پوشيده از فلسهاي داراي برآمدگي مدور، به بزرگي فلسهاي پوزه اي، و با برآمدگي هاي مدور بزرگ كه بطور نامنظم مرتب شده اند، آميخته اند؛ فلسهاي دمي بصورت حلقه اي با سه برآمدگي نوك تيز در هر طرف حلقه مرتب شده اند؛ 9 تا 11 فلس در لب بالا، 5 يا 6 فلس پيشين آن بزرگترند؛ 7 تا 9 فلس در لب پائين؛ سوراخ بيني ما بين فلس پوزه اي و اولين فلس لب بالا؛ 2 يا 3 فلس بيني؛ نرها با 2 تا 4 منفذ پيش مخرجي.
رنگ آميزي: سطح رويي خاكستري كمرنگ با 7 نوار عرضي تيره باريك موجدار؛ دم نيز با 7 نوار تيره؛ ناحيه شكمي سفيد.

 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني و معتدل، در دامنه هاي صخره اي، رسي، سرازيري ها، با پوشش گياهي پراكندهبوته اي يا درختچه اي.
 

عادات و رفتار: شبها و هنگام غروب فعالند؛ در زير سنگها يا بوته ها مخفي مي شوند؛ از حشرات مختلف نظير قاب بالها، مورچه ها، بيدها و غيره تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران، تركمنستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 49 ميليمتر دم 61 ميليمتر.
 

ملاحظات: در 14 نمونه اي كه توسط Anderson (1999) مطالعه شده است، تمام نرها داراي 2 منفذ پيش مخرجي بودند، و 3 فلس بيني، 11 فلس لب و 7 تا 9 فلس لب پائين در اين نمونه ها وجود داشت؛ اين نمونه ها توسط Papenfuss و Macey در ماه مي 1992 از دامنه هاي شمالي كپت داغ در تركمنستان جمع آوري شده بود. محل نمونه تيپيك اين گونه از ايران، شاهرود واقع در استان سمنان است.

نام علمی : cyrtopodion spinicauda

نام انگلیسی: kopetdagh bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج کپت داغ

 

منبع: irandeserts

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.