شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت کج کرمانی

جکوی انگشت کج کرمانی

مشخصات: فلس هاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگيهاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند (4 منفذ)؛ فلسهاي زير دمي پلاك شكل بزرگ و صاف كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند؛ پلاكهاي زير دمي در دو رديف از فلسهاي كوچك و بزرگ؛ برآمدگيهاي پشتي بطور مشخص كوچكتر از فاصله بين هم هستند؛ پوزه دو تا يك چهارم برابر اندازه قطر چشم.
رنگ آميزي: پشت خاكستري با 5 رديف طولي از نقاط چهار گوش سياه؛ دم با 13 تا 16 نوار عرضي سياه؛ شكم سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در كوهستانها، صخره هاي پر شيب، سراشيبي هاي تند، زمينهاي سنگلاخي، دشتها، سواحل رودخانه ها و بسترهاي خشك رودخانه اي با پوشش گياهي اندك.
 

عادات و رفتار: شبها و گاهي هنگام روز در مكانهاي سايه دار فعاليت مي كنند؛ زير سنگها، شكاف صخره ها، حفره ها و غيره مخفي مي شوند. از حشرات و عنكبوتيان تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 48 ميليمتر دم 57 ميليمتر.
 

ملاحظات: Szczerbak and Golubev (1986) اين گونه را در گروه "تبت و هيماليا" قرار دادند (البته نام زير جنسي براي آن اختصاص نداند.) نمونه اي از تخت جمشيد كه در موزه تاريخ طبيعي شيكاگو است، به عقيده Anderson شناسايي آن مشكوك مي باشد. محل نمونه تيپيك از ايران، كوه تفتان و شرق كرمان است.

نام علمی : Cyrtopodion kirmanense

نام انگلیسی : kerman bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج کرمانی

 

منبع: irandeserts

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.