شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت کوتاه ایرانی

جکوی انگشت کوتاه ایرانی

مشخصات: پشت بدن با 4 نوار عرضي هلالي شكل؛ 10 تا 11 فلس در لب بالا؛ اندامهاي حركتي پيشين به آن طرف نوك پوزه نمي رسند؛ متوسط اندازه پوزه تا مخرج 60 ميليمتر؛ انگشتها داراي 3 رديف فلس در سطح زيرين؛ منافذ پيش مخرجي اغلب وجود دارند.
رنگ آميزي: سطح رويي بدن خاكستري حنايي يا قهوه اي با خالهاي تيره تر، نقاط روشن و 4 نوار عرضي هلالي شكل تيره، اولي بر پشت سر و آخري بر ناحيه خاجي؛ 6 تا 8 نوار تيره روي دم؛ لبها با نوارهاي عمودي تيره؛ سطح شكمي مايل به سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني خشك، در زمينهاي دشتي رسوبي يا شني با پوشش گياهي اندك و يا در زمينهاي كشاورزي.
 

عادات و رفتار: اغلب شبها فعالند؛ بيشتر زير سنگها مخفي مي شوند؛ معمولاً آنها را مي توان در شب روي جاده ها و سنگهاي مسطح يافت؛ از حشراتي مانند راست بالان، شب پره ها و غيره تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران، عراق.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 60 ميليمتر دم 29 ميليمتر.
 

ملاحظات: Anderson دو نمونه هم تيپ را مورد مطالعه قرار داده است؛ اين نمونه هاي ماده، 2 منفذ پيش مخرجي داشته كه توسط 7 فلس كوچكتر از هم جدا شده اند، سوراخ بيني مابين سپر پوزه اي، اولين فلس لب بالا و 3 فلس بيني بوده، و اولين فلس بيني در تماس با سپر پوزه اي است. محل نمونه تيپيك از ايران، تنگستان، واقع در استان بوشهر مي باشد.

نام علمی : stenodactylus affinis

نام انگلیسی:  iranian narrow fingered g    

نام فارسی: جکوی انگشت کوتاه ایرانی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.