شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت کوتاه خاورمیانه

جکوی انگشت کوتاه خاورمیانه

مشخصات: پشت بدن فاقد نوارهاي عرضي؛ 12 تا 15 فلس در لب بالا؛ اندامهاي حركتي پيشين به آن طرف نوك پوزه مي رسند؛ متوسط اندازه پوزه تا مخرج 83 ميليمتر؛ انگشتها داراي 5 تا 13 فلس دندانه دار در سطح زيرين؛ منافذ پيش مخرجي تقريباً هميشه وجود دارند.
رنگ آميزي: قسمت پشتي زرد نخودي كمرنگ با طرح شبكه اي قهوه اي كه نقاط مايل به سفيد در ميان آنها قرار دارند؛ دم با نوارهاي عرضي قهوه اي و سفيد؛ ناحيه شكمي سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني يا ساحلي خشك، در تپه هاي شني كوچك با پوشش گياهي بوته اي پراكنده و اندك.
 

عادات و رفتار: شبها، معمولاً اندكي پس از غروب تا نزديكي طلوع آفتاب فعاليت مي كنند؛ درون حفره هايي كه خودشان يا ديگر جكوها حفر كرده اند، و ديگر حفره ها مخفي مي شوند، بيشتر اوقات مدخل لانه را مي پوشانند،؛ اغلب نزديك بوته ها در كمين شكار هستند؛ از حشرات نظير قاب بالها، شب پره ها، راست بالان و همچنين عنكبوتها تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران، عراق، عربستان، امارات، عمان، اردن، اسرائيل.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 83 ميليمتر دم 59 ميليمتر.
 

ملاحظات: Arnold (1980) گونه Ceramodactylus major PARKER 1930 را مترادف با گونه Stenodactylus doriae قرار داد؛ بنا بر فرضيه تكاملي Arnold (1980) مي توان گفت گونه S.doriae خويشاوند نزديك گونه Stenodactylus leptocosymbotes LEVITON & ANDERSON 1976 مي باشد. محل نمونه تيپيك گونه S.doriae ايران، بندرعباس واقع در استان هرمزگان است.

 

نام علمی : stenodactylus doriae

نام انگلیسی:  Doria's Comb-fingered Gecko    

نام فارسی: جکوی انگشت کوتاه خاورمیانه

 

منبع: irandeserts

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.