شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی ایرانی

جکوی ایرانی

مشخصات: برآمدگي هاي پشتي بزرگ و فراوان، در 14 تا 16 رديف كم و بيش طولي منظم مرتب شده اند؛ دم بدون لبه جانبي نوك تيز و دندانه دار؛ نرها با 9 تا 13 منفذ پيش مخرجي (فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند)؛ سطح زيرين چهارمين انگشت پا داراي 1 تا 14 تيغه؛ 10 تا 12 سپر در لب بالا و 8 تا 10 سپر در لب پايين.
رنگ آميزي: رنگ پشتي قهوه اي روشن يا مايل به خاكستري، با برآمدگي هاي منفرد سفيد، قهوه اي تيره يا سياه كه در يك طرحي از نقاط كوچك نامنظم مرتب شده اند؛ معمولاً يك رگ تيره بر طرفين سر؛ شكم مايل به سفيد.

 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در دامنه ها و تپه هاي سنگي يا صخره اي آهكي عاري از گياهان يا با پوشش گياهي بسيار اندك، و همچنين خرابه ها.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ در فصول بسيار خشك و گرم سال كه تقريباً ديگر اثري از گياهان سبز ديده نمي شود،‌فعاليت بيشتري دارند. گاهي در خانه ها يافت مي شوند؛ زير سنگ ها يا شكاف صخره ها و حفره ها مخفي مي شوند. از حشرات نشير ملخها، قاب بالها، بيدها و غيره تغذيه مي كنند. احتمالاً اواسط بهار جفتگيري، و در تابستان يا اوايل پائيز تخمگذاري مي كنند؛ تا كنون 2 تخم در هر بار تخمگذاري گزارش شده است.
 

پراكندگي جهاني: ايران، عراق، عربستان سعودي، عمان، بحرين، پاكستان، هند.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 72 ميليمتر دم 78 ميليمتر.
 

ملاحظات: در ايران اين گونه تا ارتفاع 1000 متري جمع آوري شده است. محل نمونه تيپيك بطور دقيق مشخص نيست؛ (طبق نظر Smith (1935) محل نمونه تيپيك از ايران، شيراز واقع در استان فارس مي باشد.)

نام علمی : hemidactylus persicus

نام انگلیسی: persian gecko   

نام فارسی: جکوی ایرانی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.