شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی دم کلفت زگیل دار

جکوی دم کلفت زگیل دار

مشخصات: يك جفت فلسي زير چانه اي در تماس با فلس چانه هاي؛ فلسهاي شكمي صاف؛ سه چهارم قسمت عقبي دم با پلاكهاي بزرگ زير دمي.
رنگ آميزي: سطح پتي مايل به قهوه اي – خاكستري، با پنج نوار عرضي تيره تر، اولي روي ناحيه پشت گردن، پنجمي روي ناحيه خاجي؛ اطراف سر با رگههاي طولي تيره؛ سطح شكمي سفيد؛ 9 نوار تيره روي دم كه پهناي هر نوار برابر با پهناي فضاي بين دو نوار.

 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در دشتهاي رسوبي هموار يا تپه اي، با پوشش گياهي اندك، اغلب از نوع بوته اي يا درختچه اي پراكنده، و نيز اطراف زمينهاي كشاورزي و خانه ها.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند، بندرت در روز ديده مي وشند؛ زير سنگها، شكافها، حفره ها و غيره مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران.
 

اندازه: نوك پوزه تا نخرج 54 مليمتر دم 56 ميليمتر.
 

ملاحظات: در نمونه هايي از قزوين كه توسط S.C.Anderson بررسي شده، نرها داراي 5 تا 7 منفذ پيش مخرجي، و پلاكهاي شكمي در سه چهارم خلفي دم بزرگ بودند. محل نمونه تيپيك از قم مي باشد.

نام علمی : bunopus crassicaudus

نام انگلیسی :thick tailed tuberculated

نام فارسی : جکوی دم کلفت زگیل دار

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.