شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی سنگی بلوچی

جکوی سنگی بلوچی

مشخصات: فاقد فلس زير چانه اي؛ شكم پوشيده از فلس هاي كوچك، صاف، كمي مدور، نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند؛ فلسهاي زير مردمي كوچك و تيغه دار؛ منافذ پيش مخرجي مشخص تنها در نرها ديده مي شود.
رنگ آميزي: پشت حنايي، با با پنج يا شش (بندرت هفت يا هشت) نوار عرضي شكلاتي – قهوه اي كم و بيش مشخص كه در برخي بالغها متمايل به لكه يا خال شده اند؛ يك لكه خميده تيره كم و بيش مشخص روي ناحيه پس سري، اندامهاي حركتي عقبي داراي نوارهاي عرضي يا خالهاي قهوه اي، اندامهاي حركتي جلويي خادار، سطح شكمي سفيد، ناحيه پهلويي زيري دم با خالهاي قهوه اي.
 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در دشتهاي ماسه اي، ماسه اي آميخته با سنگريزه، تپه هاي ماسه اي، با پوشش گياهي علفي يا بوته اي. 

عادات و رفتار: شبها فعالند، در طول روز هم گهگاهي ديده مي شوند؛ در زير سنگها، شكافها، حفره ها و لانه جوندگان، زير اشياء دور ريخته شده و نيز درون خانه ها و طويله ها پنهان مي شوند.زمستان خوابي با توجه به شرايط محلي از آبان تا بهمن متغير است. از قاب بالان، مورچه ها، صد پايان كوچك و ديگر حشرات و عنكبوتيان تغذيه مي كنند. فصل تخمگذاري نيز بسته به شرايط محلي متفاوت، ولي اكثراً از مرداد تا دي و 3 تا 7 تخم گزارش شده است. 

پراكندگي جهاني: تركمنستان، افغانستان، پاكستان، ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، عمان، اردن، سوريه و اسرائيل. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 56 ميليمتر دم 64 ميليمتر. 

ملاحظات: منافذ پيش مخرجي در دو نمونه نر از خوزستان 10 تا 14 عدد، نمونه هاي جنوب شرقي ايران 6 تا 10 عدد و نمونه هاي استان فارس 6 تا 13 عدد گزارش شده است. محل نمونه تيپيك از ايران، نزديك بمپور واقع در سيستان و بلوچستان مي باشد.

نام علمی : bunopus tuberculatus

نام انگلیسی : baluch rock gecko  

نام فارسی : جکوی سنگی بلوچی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.