شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی عنکبوتی نیکولسکی

جکوی عنکبوتی نیکولسکی

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگي هاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي پلاكي شكل بزرگ كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند؛ پلاكهاي زير دمي در يك رديف منفرد مياني؛ برآمدگيهاي پشتي بطور مشخص كوچكتر از فضاي بين هم هستند، و بطور مشخص سه وجهي نيستند؛ اندازه پوزه كمتر از يك و نيم برابر قطر چشم؛ برآمدگي هاي دمي حلقه انتهايي را در هر بند تشكيل مي دهند؛ اندامهاي حركتي و دم باريك و لاغر؛ 24 تا 28 فلس شكمي در رديف عرضي مياني شكم؛ فاصله 14 تا 17 فلس شكمي در رديف عرضي برابر با اندازه پوزه.
رنگ آميزي: خاكستري يا خرمايي در سطح فوقاني با سه رديف طولي نقاط تيره تر تقريباً چهار گوش و يك رديف پهلويي كه كمتر مشخص است؛ دم با 11 تا 12 نوار عرضي تيره؛ ناحيه شكمي سفيد.
 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در زمينهاي رسي، سنگلاخي، دره ها، امتداد رودخانه ها، بناهاي متروكه، با پوشش گياهي اندك. 

عادات و رفتار: شبها و معمولاً تا روشن شدن هوا فعالند ولي در مكانهاي سايه دار بطور اندك در طول روز نيز ديده مي شوند؛ اغلب زير سنگها و در شكافها و درز سنگها و ديوارهاي قديمي مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند؛ هنگام شب و در تاريكي صداي جير جير مانندي توليد مي كنند كه دست كم از 100 متري قابل شنيدن است، و اغلب تا اندكي پس از طلوع آفتاب نيز به گوش مي رسد. 

پراكندگي جهاني: ايران، پاكستان. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 49 ميليمتر دم 63 ميليمتر.

ملاحظات: در نمونه اي از استان كرمان كه توسط اندرسن مطالعه گرديد، برآمدگيهاي پشتي اندكي منظم مرتب شده، دو رديف پلاكهاي زير دمي بزرگ، و در نيمه خلفي دم فلسها بشدت تيغه اي بودند؛ اين نمونه اگر پوزه اي كوتاه نداشت بايد گونه Cyrtopodion kirmanense معرفي مي گرديد. محل نمونه تيپيك از ايران، نيزار واقع در استان سيستان و بلوچستان مي باشد.

نام علمی : cyrtopodion agamuroides

نام انگلیسی : nikolsky's spider gecko   

نام فارسی:جکوی عنکبوتی نیکولسکی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.