شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی فلس تیغه ای عراقی

جکوی فلس تیغه ای عراقی

مشخصات: فلسهاي ناحيه مياني پشتي كمي كوچكتر يا كمي برابر با فلسهاي شكمي؛ فلسهاي سطح رويي ساعد يك شكل؛ رديف زيري جانبي فلسهاي زير انگشتي نوك تيز؛ 15 تيغه زير انگشتي در چهارمين انگشت؛ برآمدگيهاي دمي بطور مشخص متورم، اما نوك دار نيستند و لبه هاي خلفي آنها برآمده نيستند.
رنگ آميزي: پشت خاكستري – قهوه اي روشن، با هفت اثر باريك تيره بشكل 8، كه بسمت دم نوك تيزتر مي شوند، حاشيه عقبي اين آثار با نوارهاي پهنتر روشن، اولين اثر روي گردن، هفتمي روي ناحيه خاجي؛ طرح روي دم مانند پشت بدن؛ اندامهاي حركتي و انگشتها داراي نوارهاي عرضي تيره كمرنگ.

 

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در كوهاي نسبتاً كم ارتفاع، داامنه ها، با پوشش گياهي پراكنده درختي يا بوته اي.
 

عادات و رفتار: فعاليت در شب؛ در زير سنگها، پوسته درختان، چوبها و غيره مخفي مي شوند؛ از حشرات كوچك و عنكبوتها تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: عراق، ايران.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 31 ميليمتر دم 34 ميليمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از استان اربيل واقع در عراق مي باشد.

نام علمی : carinatogecko heteropholis

نام انگلیسی : iraqi keel scaled gecko  

نام فارسی : جکوی فلس تیغه ای عراقی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.