شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مینی جکوی بختیاری

مینی جکوی بختیاری

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي دو جفت فلس زير چانه اي؛ جفت پيشين فلسهاي زير چانه اي در تماس با هم هستند؛ نوارهاي تيره عرضي پشت بدن و دم پهن و عرض آنها بيشتر از پهناي فاصله بين هم هستند.
رنگ آميزي: سطح پشتي كرم رنگ؛ با چهار نوار عرضي قهوه اي شكلاتي ما بين شانه ها و لگن؛ حاشيه عقبي هر نوار تيره تر است؛ نوارهاي تيره روي گردن، كه گوشه عقبي اين نوار به سمت پشت و پايين امتداد مي يابد تا با نوار بعدي تلاقي مي كند، گوشه پيشين نوار گردني به سمت جلو امتداد مي يابد كه به آثار تيره اي كه در عقب چشم و بالاي سوراخ گوش واقع شده اند، تلاقي مي يابند؛ 10 تا 11 نوار تيره عرضي روي دم؛ اندامهاي حركتي، پوزه و لب زيرين با ذرات اندك و كوچك قهوه اي؛ ناحيه شكمي يكدست سفيد كرم رنگ.

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در كوه ها، دامنه ها يا كوهپايه ها در ارتفاع 600 تا 700 متري، با پوشش گياهي اندك و پراكنده بوته اي يا درختچه اي.

عادات و رفتار: شبها، معمولاً از غروب تا طلوع آفتاب فعال اند؛ اغلب روي سطوح صاف نظير تخته سنگها ديده مي شوند؛ مخفيگاه آنها بيشتر در زير سنگهاست؛ قادرند تا چند سانتيمتر جهش كنند؛ از حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند.

پراكندگي جهاني: ايران.
اندازه: نوك پوزه تا مخرج 28 ميليمتر دم 29 ميليمتر.

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از ايران، بين مسجد سليمان و سرگچ واقع در استان خوزستان مي باشد، اين محل در دامنه هاي غربي زاگرس (ارتفاع 600 تا 700 متري) در شمال شرقي شهرستان مسجد سليمان واقع است. يك نمونه از حوالي مسجد سليمان جمع آوري شده است ( جوهري 2002)، كه جفت پيشين فلسهاي چانه اي توسط 3 فلس دانه اي كوچك از هم جدا شده اند.

نام علمی : tropiocolotes persicus bakhtiari

نام انگلیسی:  bakhtiari dwarf gecko    

نام فارسی: مینی جکوی بختیاری 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.