شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مینی جکوی خوزستانی

مینی جکوی خوزستانی

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي يك جفت فلس زير چانه اي كه در تماس با هم نيستند؛ 65 تا 84 فلس پشتي بين زير بغل و كشاله ران.
رنگ آميزي: پشت خرمايي، خاكستري يا قهوه اي، همراه يا بدون نوارهاي عرضي تيره نامشخص موجدار، كه اين نوارها باريكتر از فضاي بين هم و با حاشيه عقبي سفيد؛ ناحيه پشت بعضي اوقات يكدست، گاهي با دو رديف جانبي پشتي از نقاط سفيد، يك خط قهوه اي از پوزه شروع و از چشم گذشته و تا گوش و يا شانه ها امتداد مي يابند؛ شكم سفيد؛ اندامهاي حركتي خرمايي مايل به خاكستري يكدست؛ دم با 8 تا 12 نوار عرضي تيره باريكتر از فضاي بين هم و با حاشيه عقبي سفيد؛ قسمتهاي تازه ترميم يافته دم سياه يكدست.

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني خشك، در كوهپايه ها يا دامنه هاي كوهستاني، تپه هاي سنگلاخي با پوشش گياهي پراكنده بوته اي، علفي و نيز درختاني شامل بلوط، كنار و غيره.

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ اغلب در زير سنگها مخفي مي شوند؛ از حشرات كوچك نظير موريانه ها و عنكبوتها تغذيه مي كنند.

پراكندگي جهاني: ايران.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 25 ميليمتر دم 20 ميليمتر.

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از ايران، بيد زرد واقع در استان خوزستان است.

نام علمی : tropiocolotes helenae helenae

نام انگلیسی:  khuzistan dwarf gecko    

نام فارسی: مینی جکوی خوزستانی 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.