شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شكار ممنوع تالاب هشیلان، کرمانشاه

منطقه شكار ممنوع تالاب هشیلان، کرمانشاه

درشمال غربي كرمانشاه كيلومتر 21 جاده كرمانشاه ـ روانسر قرار داره و منطقه اي حفاظت شده است و زيستگاه انواع مختلفي از آبزيان و پرندگان است.
اين تالاب در فاصله 36كيلومتري شمال غربي شهر كرمانشاه، بين طول جغرافيايي `15 `54` 46 شرقي و عرض جغرافيايي `34` 34 تا `35` 34 شمالي قرار گرفته و 1130 متر نيز از سطح دريا ارتفاع دارد. تالاب هشيلان در يك منطقه دشتي با شيب مختصر از شمال به جنوب قرار دارد. محدوده اي با وسعت تقريبي 780 هكتار از اين تالاب ، از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان كرمانشاه به عنوان منطقه شكار و تير اندازي ممنوع در نظر گرفته شده است. حدود 30 درصد از 450 هكتار وسعت خالص تالاب را جزيره هاي كوچك و بزرگي مي پوشاند. در فصل زمستان بويژه در روزهاي پر باران، در اثر افزايش دبي آب تالاب، بعضي از جزاير وسط تالاب غرقابي مي شوند.تابستانهاي تقريباً گرم و زمستانهاي نسبتاً سردي بر اين منطقه حاكم است. ميانگين بارندگي سالانه تالاب هشيلان 451 ميليمتر است در سراسر سال، باد در اين منطقه در همه جهات وزش دارد زمين شناسي: اين تالاب از نظر سني متعلق به ترياس، ژوراسيك بوده و از نظر سنگ شناسي از آهك فسيل دار متراكم تشكيل شده است. منابع تامين آب تالاب: سراب سبزعلي به عنوان مهمترين و پرآب ترين منبع تامين كننده مي باشد.


پوشش گياهي:
درختان: در داخل محدوده تالاب هيچ درخت خودرويي وجود ندارد فقط گونه اي بيد Salix spp. بصورت خيلي پراكنده و بسيار اندك در نقاطي چند از تالاب رويش دارد.

درختچه: در هيچ جاي محدوده تالاب رويش ندارد.

گياهان علفي: گياهان علفي روئيده شده تالاب به سه گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از :

1- هيدروفيت ها(آبرست): به عنوان گياهاني كه قسمتي از سال را در آب سپري مي كنند و شامل گياهان آبزي و نيمه آبزي هستندكه بطور غوطه ور و رويا، برگهاي غوطه ور و شناور دارند، گلها و گل آذين ممكن است بن در آب باشند . معروفترين گونه هاي اين گروه عبارتند از: سيم واش Ceratophylum demersum ، نيلوفر آبي Nymphea ، عدسك آبي Lemna trisula ، بزواش potamogeton Spp و انواع ني چيرگي دراند.

2-هلوفيتها(مرداب رست): به عنوان گياهاني كه در خاكهاي اشباع از آب مرداب زندگي مي كنند و جوانه هاي حامل گل و برگ هر دو به شكل بن در آب بوجود مي آيند. مثل هزار ني

3- گياهان حاشيه اي: گونه هايي از هلوفيت ها هستند كه خشكزي بوده و در حاشيه تالاب مي رويند، معروفترين آنها عبارتند از: چند گونه چگن da و گونه هايي نيز از خانواده پنيرك.


جانوران تالاب:
پستانداران: در داخل و حاشيه تالاب از حيوانات رده فوق ، علاوه بر راسته جوندگان از خانواده موش ها، پستانداراني چون گرگ، روباه، خرگوش، شغال، گربه وحشي نيز زندگي مي كنند. ارتفاعات خورين واقع در شمال و شمال غربي تالاب، زسيتگاه مناسبي جهت بز وحشي(Wild goat) مي باشد. تشي نيز از جمله جانوران ديگري است كه در ارتفاعات مذكور مشاهده مي شود.

پرندگان: اين تالاب ماًمن و ماًواي مناسبي براي زمستان گذراني تعداد زيادي از پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي به شمار مي رود. بر اساس بررسيهاي بعمل آمده، هر ساله با شروع بارانهاي پائيز و سرد شدن هوا، پرندگان زيادي از شمال شوروي سابق به اين اكوسيستم مي آيند و در صورت مساعد بودن شرايط و اعتدال هوا، بيشتر پرندگان مذكور زمستان را در اين تالاب ميگذرانند ولي در زمستانهاي سرد و يخبندان سطح تالاب، پرندگان مهاجر ناگزير به مهاجرت خود به سوي زيستگاههاي جنوبي كشور ادامه مي دهند. در بين پرندگان مورد بحث، اردك سر سبز، خوتكا، اردك ارده اي، گيلار، خوتكاي پر سفيد، نوك پهن، كشيم كوچك، كشيك گردن سرخ، غاز خاكستري، چنگر معمولي، چنگر، نوك سرخ، كاكايي نوك سبز، و بعضي سالها نيز بطور اتفاقي فلامينگو، پليكان و قو بعنوان گروه پرندگان آبزي و بوتيمار، بوتيمار كوچك، يلوه، اگرتهاي كوچك و بزرگ،گاو چرانك، حواصيلها، لك لك، خروس كولي، خروس كولي اجتماعي، سليم كوچك، سليم طلايي، آبچيلك پا سبز، ماهي خورك كوچك و ماهي خورك ابلق بعنوان پرندگان كنار آبچر و ساير پرندگان از جمله شكاريها ( عقاب، سارگپه، سنقر، كور كور) جغد كوچك، شاه بوف، سبزه قبا، زنبور خور، هدهد، كبك، بلدرچين، تيهو، چكاوك، دم جنبانك، سار، زاغي، كلاغ سياه، زاغ نوك سرخ و حتي غراب بعنوان پرندگان خشكزي كه در اطراف تالاب زندگي ميكنند.

خزندگان: نامگذاري تالاب بر اساس گويش كردي(محلي)، مركب از دو سيلاب « هشي» به معني مار و « لان» مخفف لانه است،«لانه ماران» بدين جهت انتخاب شده است كه تعداد زيادي مار بويژه مار آبي و مار چليپر Natrix tessellate در تالاب وجود دارند. لاك پشت خزري يا گونه لاك پشت بركه اي و لاك پشت مهميز دار در اين زيستگاه بوفور مشاهده مي شوند. از سوسمارها آگاما، مارمولك و احتمالاً سمندر را نيز مي توان يافت.

آبزيان: با توجه به پوشش گياهي اراضي حاشيه و داخل تالاب، به يقين مي توان غناي فيتو پلانكتون ها را جستجو كرد. از گونه هاي عمده ماهيان تالاب، مي توان به عروس ماهي، سياه ماهي، سفيد كولي، زردك و سس ماهي از خانواده Cyprinidae ( كپور ماهيان) اشاره كرد، با اين وجود كپور پرورشي و يا كپور قرمز(زينتي) كه به قصد پرورش در محيط تالاب رها سازي شده است، نيز در تالاب مشاهده مي شود.

نام انگلیسی:  Hashilan Wetland hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شكار ممنوع تالاب هشیلان

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.