شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شكار ممنوع تخت ایران (بهكده رضوی)

منطقه شكار ممنوع تخت ایران (بهكده رضوی)

منطقه شکار ممنوع بهکده رضوی واقع در مجاورت منطقه حفاظت شده قرخود و پارک ملی گلستان، يکی از زيستگاه های پلنگ در شمال شرقی کشور به شمار می رود که در فاصله کمتر از 50 کيلومتری مرز ايران و ترکمنستان در استان خراسان شمالی واقع شده است. اين منطقه يکی از ناشناخته ترين زيستگاه های پلنگ نيز در ايران به شمار می رود که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. براساس بررسی های صورت گرفته از تابستان 1386 در اين منطقه، اکثر پلنگ های موجود در اين منطقه از جثه چندان بزرگی برخوردار نبوده و ردپاهای مشاهده شده حاکی از نسبت بالای پلنگ های جوان و کم سن و سال در اين منطقه دارد. دليل اين امر را احتمالا بايد در موقعيت اين منطقه نسبت به پارک ملی گلستان جستجو نمود.

پارک ملی گلستان دارای جمعيت بالايی از پلنگ بوده و منطقه بهکده رضوی به سبب قرار گرفتن در حاشيه شمالی اين منطقه، احتمالا ميزبان پلنگ های جوانی است که به دنبال يافتن قلمرو از پارک به اين منطقه رفت و آمد می نمايند. به علاوه، به ندرت مشاهده شدن پلنگ همراه با توله هايش نيز خود نشان از حاشيه ای بودن اين منطقه و عدم مناسب بودن آن برای زيست پلنگ های بزرگ جثه تر و زادآوری آنها دارد. اين نتيجه مؤيد نقش انکارناپذير مناطق پيرامونی پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و لزوم حفاظت از اين مناطق می باشد، زيرا اين مناطق حاشيه ای به عنوان سپر ضربه گير عمل نموده و بقای جمعيت اصلی حيات وحش در داخل پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده را تضمين می نمايند.

حیات وحش

براساس آمارهای اداره کل محيط زيست استان خراسان شمالی، منطقه بهکده رضوی در کنار منطقه حفاظت شده قرخود زيستگاه بيش از 500 رأس قوچ و ميش و حدود 150 رأس آهو می باشد. مهمترين طعمه های پلنگ در اين منطقه را قوچ و ميش، گراز و دامهای اهلی تشکيل می دهد.

منطقه بهکده رضوی از ديرباز يکی از زيستگاه های يوزپلنگ ايرانی نيز در کشور به شمار می رفته ولی کمتر تلاشی برای ثبت يوز در آن صورت گرفته است. مستندترين گزارش مربوط به مشاهده يوز به زمستان 1381 مربوط است که 3 قلاده يوز بالغ در ميان برف سنگين به مدت يک ساعت مشاهده شدند. همچنين، در آذرماه سال جاری نيز يک يوز توسط يکی از اهالی بهکده رضوی از فاصله 10 متری مشاهده گرديد. از تابستان سال جاری، انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری اداره کل محيط زيست استان خراسان شمالی مطالعه ای را برای بررسی وضعيت اين گونه در اين منطقه آغاز نمود. در ابتدا، پس از جمع آوری مشاهدات گذشته و کسب اطمينان از صحت آنها، محدوده بالقوه زيست اين جانور تعيين گرديده و سپس اقدام به نصب دوربينهای تله ای گرديد. همزمان، مطالعاتی درباره وضعيت خرگوش به عنوان يک غذای مهم يوز در اين منطقه درحال انجام است. قوچ و ميش مهمترين طعمه های پلنگ و يوز را در بهکده تشکيل می دهند.

نام انگلیسی:  Takht-e Iran hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شكار ممنوع تخت ایران

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.