شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شكار ممنوع جیک و زیدر، سربیشه

منطقه شكار ممنوع جیک و زیدر، سربیشه

منطقه جيك و زيدر به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/8/90 و شماره روزنامه رسمي 19538 مورخ 16/1/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. مساحت منطقه 42000 هكتار و بين ً00 25 59 طول غربي تا ً00 43 59 طول شرقي و 00 00 32 عرض جنوبي تا 00 20 32 عرض شمالي واقع گرديده است. 

حدود اربعه
شمالاً: از روستاي هشتوگان شروع و در جهت شمال شرقي در مسير روستاهاي حسين آباد، جيك و گلنام، نصرآباد و در ادامه تا دو راهي فريدون.
شرقاً: از دو راهي رودخانه فريدون در جهت جنوب به سمت روستاهاي فريدون، كندر، كوشه، حاجي آباد، سنجي، تقاطع جاده دهك و در ادامه در مسير روستاهاي ملك آباد، خونيك تا خسروآباد.
جنوباً: از خسرو آباد در مسير جاده روستايي به سمت غرب و روستاهاي يزدان چاه تا روستاي گزيدري پايين.
غرباً: از روستاي گزيدري پايين در جهت شمال و در مسير روستاهاي حسين آباد كرق سنگ، دهك، سنگان، اسلام آباد، منصورآباد، مسعودي، هوريشي تا هشتوگان.

پوشش گياهي

با توجه به اقليم گرم و خشك منطقه، پوشش گياهي نيمه بياباني و كوهپايه اي در منطقه ديده مي شود، گياهان اين منطقه عبارتند از درمنه دشتي،درمنه كوهي، سبد، پيچك بياباني ،گون، گز ، بادامشك، بادام خاردار ، بنه ، مخلصه، بومادران، كاروانكش ، كلاه ميرحسن ، كلاه مير حسن، هزار خار... مي باشد. درصد پوشش گياهي به طور متوسط بين 30 تا 45 درصد تخمين زده مي شود. همچنين گياهان دارويي، طبي و معطر در منطقه به چشم مي خورد. 

حيات وحش

جيگ و زيدر از تنوع زيستي مطلوبي برخودار مي باشد. گونه هاي جانوري متنوع در منطقه زيست مي كنند، زيرا ارتفاعات، ورزش باد و اشكال زمين شناختي بر ميزان پراكنش و زيستگاههاي گونه تاثير گذاشته است.
از جمله پستانداران مي توان گرگ، شغال، روباه، روباه شني، قوچ وحشي ، خرگوش، خارپشت ايراني، موش بزرگ، موش خانگي، خفاش بال سفيد، كفتار، تشي را نام برد.
از پرندگان مي توان به پرندگان شكاري، عقاب طلايي، جغد كوچك، هوبره، گنجشك خانگي، سهره معمولي،دم جنبانك، باقرقره شكم سفيد، ياكريم، كبوتر چاهي، قمري معمولي، شاه بوف، چكاوك كاكلي، چكاوك سردم سياه، كبك، تيهو، كركس، كوكر شكم سياه، سارگپه پا بلند، قرقي، شاهين، زاغ بور، گنجشك خاكي، سبز قبا اشاره نمود.
از گونه خزندگان مي توان بزمچه بياباني ، انواع مارمولك(سوسمار دونده ايراني ، سوسمار دم دراز ايراني ، انواع آگاما(آگاماي سرزرد ، آگاماي صخره اي سياه ، آگاماي دم تيغي ايراني، انواع مار(پلنكي، مار شتري، مارجعفري، تيرمار بياباني، ماركبري، مارزنگي، قيطاني، ماردشتي،مار خالدار را نام برد.

وسعت این منطقه در حدود 35000 هکتار است.

نام انگلیسی:  Jik & Zidar hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شكار ممنوع جیک و زیدر، سربیشه

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.