شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع آهنگران

منطقه شکار ممنوع آهنگران

منطقه آهنگران به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمي 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. مساحت منطقه 20000 هكتار و بين 59 55 طول غربي تا 60 05 طول شرقي و 33 20 عرض جنوبي تا 33 32 عرض شمالي واقع گرديده است.

حدود اربعه
شمالا": از روستاي حسن آباد به كلاته داشگران سپس به انتهاي اراضي كشاورزي اردكول و محسن ­آباد و سپس به روستاي تاجكوه و حسين­ آباد پس از گذشتن از اسفرق و سد بشيران به تقاطع راه خاكي سد و جاده آسفالته حاجي­ آباد - پيشبر
جنوبا": در امتداد رودخانه آهنگران پس از منتهي اليه اراضي كشاورزي دزگ به مناوند
شرقا": از روستاي حسن­ آباد در امتداد جاده به ابتداي اراضي كشاورزي محمدآباد و پس از منتهي اليه اراضي محمدآباد و قنات به روستاي حسين ­آباد و سپس در مسير راه خاكي به پاسگاه قديم آهنگران
غربا": از انتهاي اراضي واگذاري به مناوند به روستاي برسنان و پس از گذشتن از منتهي­اليه اراضي كشاورزي برستان، فخرآباد به روستاي جيم آباد
پوشش گياهي

در مناطق صخره­اي و كوهستاني گونه­هاي درختي شامل: بنه، بادامشك، انجير و گونه­هاي بوته­اي مانند: درمنه­كوهي، افدرا، كلاه ميرحسن و چوبك مشاهده مي­شوند. در مناطق دشتي، تاغ و ديودال عمده­ترين گونه­ها هستند كه غالبا" دست كاشت مي­باشند و نيز گونه­هاي بوته­اي و علفي از قبيل خاكشير، اسپند، درمنه دشتي و نيز گونه­هايي كه داراي ارزش زيباشناختي، حفاظتي، اكولوژيكي و تغذيه­اي مي­باشد در منطقه به چشم مي­خورند.
ارزش دارويي: از مهمترين گونه­ها زيره­سياه ، آويشن، بادرنجبويه، كلپوره، ريواس، گل گاوزبان.
ارزش حفاظتي: درمنه، كما (دشتي )، انجير وحشي، كلاه ميرحسن.
ارزش اكولوژيكي: كنگر، گون، چوبكا، نسترن وحشي و گونه­هاي درختي مثل بنه، بادامشك.
مراتع منطقه غالبا" داراي وضعيت ضعيف تا متوسط بوده و در بعضي مناطق به علت چراي مفرط بويژه توسط شتر در نواحي دشتي و بز و ميش در كوهستان و نقاط صخره­اي و نيز عدم برقراري تعادل بين دام و مرتع، وضعيت آن به لحاظ توليد علوفه رو به تنزل بوده و در برخي مناطق هم به علت تخريب بيش از حد، گونه­هاي مهاجم تراكم بيشتري را نسبت به گونه­هاي ديگر به خود اختصاص داده­اند و اكثر گونه­هاي درختي و بوته­اي در شرف تهديد ميباشند.

حيات وحش

مهمترين گونه­هاي پستاندار شامل: كل وبز، قوچ و ميش، آهو، پلنگ و گونه­هاي كوچك جثه مثل خارپشت ، خفاش، پايكا، خرگوش، روباه، شغال، گرگ.
پرندگان : انواع عقاب، دليجه، كبك، تيهو، كلاغ، كبوتر، زاغي، كمركلي، دم جنبانك.
خزندگان: انواع مارهاي سمي و غير سمي مثل جعفري، كبري، افعي، تيرمار، مار قيطاني، انواع مختلف آگاما و گلكوي و بزمچه.
دوزيستان: قورباغه در رودخانه­هاي آبي
آبزيان: منحصر به قنوات كه غالبا" سياه­ماهي و در برخي مناطق گامبوزيا هم مشاهده مي­شود ( البته در استخرهاي ذخيره آب ). البته آمارگيري دقيق و علمي حيات­وحش در دست نيست. پرندگان مهاجر آبزي در ضلع شمالي منطقه و در رودخانه حاجي آباد و سد حاجي آباد در برخي فصول سال مشاهده مي­شوند كه عمده­ترين آنها عبارتند از اگرت، حواصيل خاكستري، خوتكا، سرسبز، آبچليك، فيلوش و لك لك.

نام انگلیسی:  Ahangaran hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع آهنگران

 

منبع: irandeserts

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.