شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع باقران

منطقه شکار ممنوع باقران

منطقه باقران به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمي 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. مساحت منطقه 8000 هكتار و بين 59 00 8.5 طول غربي تا 59 06 19.5 طول شرقي و 32 42 39 عرض جنوبي تا 32 47 34.3 عرض شمالي واقع گرديده است.

موقعيت جغرافيايي
شمالاً: هم مرز با بخشي از ضلع جنوبي و شرقي منطقه پيشنهادي حفاظت شده باقران (از نقطه به مختصات 40s 701811 3626275 تا نقطه به مختصات 40s 710978 3630527)
شرقاً: از كلاته شوقونجو به مختصات 40s 710978 3630527 در امتداد خط مستقيم به طرف جنوب شرقي تا رزگ و سپس در همان امتداد جنوب شرق و پس از عبور از كلاته هاي حسين زاده، سرتنگان و تك اشتران در امتداد جاده اشتران به روبيات تا جاده بالا سر روبيات به مختصات 40s 714409 3622361
جنوباً: از جاده بالا سر روبيات به مختصات 40s 714409 3622361 و از آنجا در امتداد جاده تا حسن آباد روبيات و پس از گذشتن از زرگر و سه دره تا چشمه سياه و از آنجا مستقيم به جنوب غرب تا دو راهي روبيات و در همان امتداد تا نقطه به مختصات 40s 707681 3621336 و از آنجا مستقيم به سمت غرب تا تقاطع آن با جاده گل به باغ عليشاه و از آنجا به طرف شمال غرب تا مزار كاريز نو و پس از عبور از روستاي زنوك در امتداد خط مستقيم به سمت غرب تا روستاهاي خواجگي، چهكندوك و قصبه
غرباً: هم مرز با بخشي از ضلع جنوبي منطقه پيشنهادي حفاظت شده باقران(از نقطه به مختصات 40s 697122 3623667 تا نقطه به مختصات 40s 701811 3626275)

پوشش گياهي

بنه، بادامشك، ارغوان، گون، تنگرس، انجير وحشي، نسترن وحشي، درمنه كوهي، درمنه دشتي، فرفيون، دم اسبي، گز، چرخه، خاكشير، پونه، شيرسگ،كاكوتي، كاروانكش، پيچك، مريم گلي، ريواس، كنگر، آفتاب پرست، جغجغه، پرند، چوبك، باريجه، خارشتر، سپند، بومادران، آتريپلكس، روناس، ريواس، لاله، شكرتيغال، پيچك، افدرا، تلخه بيان، بيد، تاغ، پنيرك، لاكتوكا، گل قاصد، علف شور، بادبر، دم گربه اي، زيره، آويشن، انواع گراسهاي يكساله و ...

حيات وحش

گونه غالب منطقه قوچ و ميش مي باشد. ساير گونه ها شامل:
الف- پستانداران: شامل گرگ ، روباه ، شغال ، خرگوش، تشي ، انواع جوندگان.
ب- پرندگان: شامل كبك، تيهو ، دودوك، شاهين، بحري، دليجه ، عقاب، زنبور خوار، سبزقبا، انواع سسك ، انواع طر قه ، هدهد ، كمركولي، دم جنبانك، زاغي، انواع چكاوك ، انواع سهره، قمري ، كبوتر وحشي، هوبره، انوع گنجشك سانان، انواع باقرقره.
پ- خزندگان: شامل انواع مار ها و مارمولكها، لاكپشت مهميزدار شرقي، لاك پشت آسيايي

نام انگلیسی:  Bagheran hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع باقران

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.