شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع دیمه

منطقه شکار ممنوع دیمه

موقعیت جغرافیایی
اين منطقه با وسعت حدود 15300 هكتار در   N3100 تا N3112 و E4925 و E4937  در 15 كيلومتري جنوب شهرستان رامهرمز در مسير جادة  رامهرمز – رامشير قرار داشته كه از شهريور ماه سال1373 جهت احياء محيط طبيعي و حيات وحش منطقه به عنوان منطقه شكار ممنوع اعلام گرديده است .
 سيماي طبيعي منطقه از سه بخش كاملاً متمايز دشتي در شمال ، تپه ماهوري در ميانه و كوهستاني در جنوب تشكيل شده كه زيستگاه مناسبي جهت ادامه حيات پستانداراني نظير آهو، قوچ و ميش و كل و بز و انواع پرندگان نظير دراج، هوبره ، كبك، تيهو، انواع پرندگان شكاري است.
دشت و تپه ماهورهاي بخش شمالي منطقه از مكانهاي بسيار مناسب و ايده آل جهت احياء نسل در حال انقراض گونة آهو مي باشد اين منطقه در گذشته از مناطق آهوخيز استان بشمار مي رفته است. بطوريكه مشاهدة آهوان كه به صورت گله هاي چند رأسي درمنطقه مشغول چرا بوده اند نيز مؤيد اين ادعا مي باشد. مناطق تپه ماهور مياني و كوهستاني كم ارتفاع جنوبي منطقه محل مناسبي جهت زيستن قوچ و ميش و كل و بز مي باشد كه گزارشات و مشاهدات گذشته مؤيد وجود قوچ و ميش و كل و بز در اين بخش از منطقه ديمه بوده است. ليكن اخيراً گونه هاي فوق مشاهده و گزارش نمي گردد.
 
رودخانه جراحي در منطقه شكار ممنوع ديمه
رودخانه جراحي كه تقريباً از بخش مياني منطقه عبور مي نمايد پوشيده از بيشه زار هاي گز و پده بوده كه اكوسيستم جنگلي را پديد آورده و زيستگاه مناسبي جهت پذيرش وحوش مختلف فراهم آورده است. پوشش
گياهي منطقه شامل گياهاني نظير انواع گرامينه ها، لگومينوزها و ... مي باشد .
 به استناد بند «و» ماده6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست هر گونه شكار و تيراندازي در محدوده منطقه ديمه واقع در استان خوزستان از تاريخ يكم مهرماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج شمسي 1/7/1385 به مدت 5 سال با حدود مشخصه زير ممنوع اعلام مي گردد:
شمالاً: از جنوب اراضي كشاورزي روستاي مرادبيگي شروع در امتداد جاده رامهرمز رامشير به سمت جنوب تا تقاطع جاده اخير با جاده جيپ رو روستاي چم منيع بطول 15 كيلومتر  
غرباً: از تقاطع جاده رامهرمز- رامشير و روستاي چم منيع تا ارتفاعات موسوم به معرفي و تاسيسات و مشعل شركت نفت بطور تقريبي 17 كيلومتر
جنوباً: از مشعل شركت نفت تا محل تلاقي رودخانه هاي مارون، جراحي و الله بنام ابومخلد بطول 8 كيلومتر
شرقاً: از ابومخلد تا يك كيلومتر مانده به روستاي صندلي كنعان بطول 22 كيلومتر

حدود منطقه

شمالا: از جنوب اراضی کشاورزی روستای مرادبیگی شروع در امتداد جاده رامهرمز رامشیر به سمت جنوب تا تقاطع جاده اخیر با جاده جیپ رو روستای چم منیع بطول ۱۵ کیلومتر

غربا: از تقاطع جاده رامهرمز- رامشیر و روستای چم منیع تا ارتفاعات موسوم به معرفی و تاسیسات و مشعل شرکت نفت بطور تقریبی ۱۷ کیلومتر

جنوبا: از مشعل شرکت نفت تا محل تلاقی رودخانه های مارون، جراحی و الله بنام ابومخلد بطول ۸ کیلومتر

شرقا: از ابومخلد تا یک کیلومتر مانده به روستای صندلی کنعان بطول ۲۲ کیلومتر

گونه های شاخص جانوری

دشت و تپه ماهورهای بخش شمالی منطقه حفاظت شده دیمه از مکان های بسیار مناسب و ایده آل جهت احیاء نسل در حال انقراض گونه آهو می باشد. این منطقه در گذشته از مناطق آهوخیز استان بشمار می رفته است، بطوریکه مشاهده آهوان که به صورت گله های چند رأسی در منطقه مشغول چرا بوده اند نیز مؤید این ادعا می باشد، اما در حال حاضر نسل آهو در این منطقه منقرض شده است.

مناطق تپه ماهور میانی و کوهستانی کم ارتفاع جنوبی منطقه محل مناسبی جهت زیست قوچ و میش و کل و بز می باشد که گزارشات و مشاهدات گذشته مؤید وجود قوچ و میش و کل و بز در این بخش از منطقه دیمه بوده است. لیکن اخیرا گونه های فوق مشاهده و گزارش نمی گردد.

رودخانه جراحی که تقریبا از بخش منطقه حفاظت شده دیمه منطقه عبور می نماید پوشیده از بیشه زارهای گز و پده است که اکوسیستم جنگلی را پدید آورده و زیستگاه مناسبی جهت پذیرش وحوش مختلف فراهم آورده است.

پوشش گیاهی

پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده دیمه شامل گیاهانی نظیر انواع گرامینه ها و لگومینوزها می باشد.

این منطقه به منطقه حفاظت شده ارتقا یافته است. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش مناطق حفاظت شده ایران مراجعه فرمایید.

نام انگلیسی:  Dimeh hunting prohibited region     

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع دیمه

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.