شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع عشق آباد

منطقه شکار ممنوع عشق آباد

منطقه عشق آباد به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمي 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. مساحت منطقه 22255 هكتار و بين 57 6 30 طول غربي تا 57 22 52 طول شرقي و 34 9 37 عرض جنوبي تا 34 28 35 عرض شمالي واقع گرديده است.

حدود اربعه
شمالاً: مسير جاده خاكي هنويه به عشق آباد طبس تا جاده زيرسازي شده بردسكن عشق آباد.
شرقاً: مسير جاده آسفالته هنويه نيگنان.
جنوباً: مسير راه آهن و جاده خاكي تاسيسات تا گدار تونل. غرباً: مرز منطقه با شهرستان طبس.
سيماي طبيعي منطقه:

پوشش گياهي

گونه هاي متنوع بوته اي، علفي و درختچه اي از قبيل بادام وحشي، بنه ، بادامشك، كما، زيره، آويشن، كلپوره، كاكوتي، گز، خارشتر و قيچ و ... سطح منطقه را پوشش داده است

حيات وحش

كل و بز، قوچ و ميش، آهو، هوبره، كبك، تيهو، انواع كوكر، زاغ بور، انواع پرندگان شكاري و ... .

نام انگلیسی:  Eshghabad hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع عشق آباد

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.