شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تاریخ باستانی ایران

تاریخ باستانی ایران

طی قرنها كه شیوه ی زندگی شهری از نظر فرهنگی و هنری رشد روزافزونی داشته است، زندگی روستاییان و صحرا نشینان در ارتباط تنگاتنگ با طبیعت قرار گرفته است. این نوع زندگی بسیار ساده و تاریخش نسل به نسل و سینه به سینه انتقال پیدا كرده است. پیشینه ثبت تاریخ زندگی این گروه از مردم در علائم رمزی بافته هایشان نهفته است. میراث و دارایی روستاییان و صحرانشینان در وسایل اولیه و مختصر زندگی، آداب و رسوم و خرافاتشان محدود می شود. این آداب و خرافات طی قرنها بی تغییر مانده و با ورود دین این نوع رسومات با ادیان تلفیق شده و در خدمت دین درآمده اند. سكونت دائمی این مردم در روستاها و تبدیل شیوه ی زندگیشان از حالت كوچ نشینی به یكجا نشینی و كشاورزی در كنار دامداری، ناچار شیوه ی قبیله ای كوچ نشینی را به فرهنگ بومی ثابت روستایی تبدیل كرده است. این تغییرات ،تحولاتی را نیز به دنبال داشته كه بازتاب عمیقی بر شیوه ی زندگی و آداب رسوم این مردمان داشته است.

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.