شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آغاز زندگى بشر در بلوچستان

آغاز زندگى بشر در بلوچستان

در اواخر عهد چهارم زمين شناسى به تدريج شرايط اقليمى مناسب براى زيست انسان در كره زمين فراهم گرديد و بنا به عقيده دانشمندان، انسانها در دوران چهارم و بعد از دوران يخبندان در روى زمين پيدا شده ‏اند. سابقه حيات انسانى به عقيده نژاد شناسان و فسيل شناسان به حدود 500 هزارسال پيش از ميلاد مى‏رسد، اما با تحقيقات معلوم شده است كه اين آثار بدست آمده توسط محققان مربوط به بشر نيست بلكه مربوط به ميمون‏هايى زيرك و باهوش بوده كه در آن دوران مى‏زيسته ‏اند.

به عقيده برخى از پژوهشگران، منشأ ظهور انسانهاى اوليه در آفريقا بوده است. فرضيه مهاجرت انسان از آفريقا به سرزمين‏هاى ديگر از نظرات باستان‏شناسان است و به نظر آنان بلوچستان در مسير مهاجرت انسان از آفريقا به آسياى جنوب‏ شرقى قرار داشته و بدين صورت انسانهايى در آن استقرار يافته ‏اند و براساس كاوشهاى باستان‏شناسى در اين منطقه، نه تنها ابزار اوليه آن دوره بلكه بقاياى انسان‏هاى آن دوران نيز يافت شده است.

كناره ‏ها و سواحل درياى مكران (عمان) كه امروزه در زيرآب قرار دارند، در دوران يخبندان جزو خشكى بوده ‏اند و به نظر فليپ اسميت باستان شناس اين سواحل شايد محل زندگى گروههاى انسانى در دوران پارينه سنگى بوده ‏اند. با وجود آنكه تحقيقات جامعى در زمينه ‏شناسايى اين منطقه بصورت علمى صورت نگرفته، مى‏توان گفت كه نشانه‏ هايى از دوران قديم استقرار انسان در اين ناحيه وجود دارد.

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.