شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اجاق قراقی بافی

اجاق قراقی بافی

در استان اردبيل, عشاير دشت مغان نوعي پارچه دستبافت تمام پشمي مي بافند که به لهجه محلي اجاق قراقي ناميده مي شود. وجه تسميه نامگذاري بدين علت بوده که در جلوي اجاق و زير منقل از آن استفاده مي نمايند و نوعي حفاظ براي در امان بودن فرش يا زيراندازهاي ديگر از شراره هاي آتش مي باشد. به اصطلاح محلي نوعي قراق براي اجاق مي باشد. نقوش اجاق قراقي هندسي و ذهني مي باشد و از لحاظ شيوه بافت و شکل ظاهري کاملا شبيه به جاجيم مي باشد و مصرف محلي دارد. اجاق قراقي هاي قديمي نعلي شکل بوده, ولي امروزه براي راحتي آن را مستطيل شکل مي بافند.

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.