شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

زواره

زواره

در دوازده کيلومتري شمال شرقي اردستان شهر تاريخي زواره قرار دارد بافت باارزش وزيبا اين شهر که داخل حصار سلجوقي قرار دارد وحاکي از سخت کوشي، تلاش وفرهيختگي  مردم اين نقطه کويري مي باشد مبارزه با کوير گرم وسوزان از ديرباز مردمي تلاشگر مومن ومقاوم دربرابر تمام ناملايمات به وجود آمده که همواره با جديت وپشتکار امرارمعاش وبه رتبه هاي بالاي علمي وفرهنگي درسطح کشور رسانده است دربافت متمرکز وپيچيده تاريخي اين شهر بناهاي شاخصي قرار دارد که چون نگيني درروي انگشتري اين شهر مي درخشد مانند :

الف) مسجد جامع زواره :

اين مسجد از مساجد دوران سلجوقي مي باشد که براي اولين بار درتاريخ اسلام به صورت چهار ايواني بنا گرديده ودرمعماري مساجد اسلامي اولين مسجد ايراني است  سال اتمام ساخت اين بنا مربوط به سال 551 (ه.ق) وباني آن ابوطاهرحسين بن غالي بن احمد احتمالاً معمار آن استاد محمود اصفهاني است تزينات گج بري واجرکاري اين بنا بالاخص خط کوفي بنايي آن زيبا ومنحصر به فرد مي باشد اين بنا شامل گنبد خانه ، ايوانها ، حيات ، شبستان ، ومهتابي است .

ب) مسجد پامنار يا بنکويه:

درشهر زواره مناره اي به ارتفاع 22 متر با کتيبه اي به خط کوفي است متن خط حاکي از ساخت منار درسال461 (ه.ق) وباني آن محمد بن ابراهيم است لازم به ذکر مي باشد بعد از مناره ساوه اين مناره دومين مناره کتيه دار کشور است دراين مسجد 5 محراب تاريخي از دوران سلجوقي باقي مانده ومتاسفانه بخش شبستان اصلي بنا که سازهايي از دوران ساساني داشته تخريب گشته است .

ج) حسينيه  بزرگ وکوچک زواره :

 درميان کوچه پس کوچه هاي شهر دوحسينه زيبا از دوران صفويه تا قاجار دردو طبقه وجود دارد معماري اين دوبنا شامل قسمتهاي سرباز وسرپوشيده است که درچهار فصل سال با هم زماني ايام سوگواري سالار شهيدان قابل استفاده مي باشد وهنوز که هنوز است بعد از گذشت 400 سال پاسخگوي نياز مردم مي باشد وجود اين دوبنا حکايت از عشق وعلاقه مردم اين ديار به سالار شهيدان وباعث افتخار براي ملت عزيز ايران است

د)مجموعه بازار:

  مجموعه بازار زواره که روزگاري نبض اقتصادي شهر بوده هم اکنون فراموش شده وخاموش، حاکي از تلاش وکاراست اين مجموعه شامل بازار کاروانسراها ، مدرسه علميه( مدرسه لطفعلی خان ترشریزی ) ، امام زاده يحيي ، ابنارنو ومسجد کرسي است قدمت آن دقيقاً مشخص نيست ولي احتمالاً بناي اوليه شهر زواره باز مي گردد.

ه) مجموعه مقبره ميربهاالدين حيدر :

مير بها الدين حيدر جد علاي سادات طباطبايي مي باشد که اين سيد بزرگوار درحمله هلاکوخان مغول به زواره شهيد گرديده وبعداً برمزار آن مردم زواره مقربه اي ساخته اند درکنار اين مقبره خانه اي زيباست که سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري قصد ايجاد موزه مردم شناسي درآن را دارد.

و) حصار ويخچال زواره :

برج وباروي سلجوقي زواره که فقط قسمت جنوب شرقي  وجنوبي آن باقي مانده زماني گرداگرد شهر راه پوشانده بود وداراي چهار دروازه به جهات مختلف بوده است واين برج وبارو جان ومال مردم شهررا از هجوم اشرار ودشمنان نجات مي داد درقسمت شمالي اين حصار يخچالي است تاريخي که احتمالاٌ قدمت آن با حصار شهر يکي است درروزگار کهن درزمستان يخچال قالبهاي يخ انبار مي گشت وتا پايان تابستان يخ مورد نياز مردم شهررا تامين مي کرد لازم به ذکر مي باشد تنها يخچال باقي مانده درنقات شهري شهرستان يخچال زواره مي باشد .

ز) خانه هشت بهشت (نيري):

اين خانه دردوره قاجار با معماري بسيار زيبا وحيرت انگيزي دردل شهر تاريخي زواره قراردارد باني آن حاج ميرزا عليرضا نيري زواره ای است اين بنا دردو طبقه وداراي هشت ايوان داخلي است معماري اين خانه با تمام خانه هاي زواره متفاوت است هم اکنون به عنوان فاطميه جهت مراسم مذهبي وعزاداري از آن استفاده مي گردد .

ح)قلاع سنگ بست وحکيم باشي:

 درشهر زواره دو قلعه دفاعي درداخل بافت شهري قرار دارد اين قلعه ها درسه طبقه وداراي قسمتهاي مختلفي شامل اسطبل ،انبار، قسمتهاي مسکوني ، قراولخانه و برج هاي ديدباني مي باشد قدمت اين قلعه ها به دوران سلجوقي باز مي گردد احتمالاً قلعه سنگ بست از قلعه  هاي اسماعيليه ايران است .

درمجموعه قديمي بافت زواره خانه هاي بيشماري از نوع چهار صفه اي قرار دارد که درمقابل گرما وسرما ي سوزان کويرمامن مناسبي براي جان ومال مردم بوده است  اين خانه ها به صورتي طراحي گرديده که هيچ خسارتي به محيط زيست نمي رساند ودرتابستان محيط فرح بخش ودرزمستان فضاي گرم وايمن را براي خانواده ايجاد مي نمايد ديگر مکانهاي تاريخي عبارتند از :آب انبار باغبازان ، آب انبار پامنار ،برج کبوتر خانه ، گنبدهاي عرفا( گنبد سبز ، گنبد حاج آقا و...) .

درضمن درشهر زواره صنايع دستي شامل : آهنگري، سفالگري، گليم بافي ، قالي بافي ، و... هنوز فعال است که نشان از سخت کوشي وتلاش مردمان اين ديار مي باشد.بافت وبرج وباروي تاريخي  زواره  به شماره 6144 درسال 81 درفهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است .

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.