شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دژ زلال انگیز

دژ زلال انگیز

بر تیغه کوهی در باریکه دره«سرطرهان» کوهدشت که رود سیمره در آن جریان دارد، آثار یک دژ باقی مانده که به دژ زلال­انگیز معروف است. ساختمان دو طبقه دژ، با سنگ قلوه و گچ ساخته شده است.

سمت شرقی و جنوبی دژ، به رود سیمره منتهی می­شود که عبور از آن، با توجه به ارتفاع تیغه کوه دیواره دژ، ناممکن است. بیشتر دیوارهای شمالی دژ باقی مانده­ اند، ولی نیمی از دیوار شرقی آن فروریخته است. دردیوار جنوبی و برج مانند دژ، دریچه ای به ابعاد ­ سانتی­متر ساخته شده است که از آن رفت و آمد می­کرده ­اند.

از این دریچه، یک راه مارپیچ که به تپه باستانی«پیاره» منتهی می­شود، تحت کنترل قرار می­گرفته است. تنها راه منتهی به دژ، راهی باریک است که از قله کوه به سوی شمال دژ می­پیچد و سپس به طبقه دوم آن می­رسد. در بدنه کوه، چاهی تا سطح رود سیمره کنده شده است که با آن، آب مورد نیاز دژ، تأمین می­شده است. ارتفاع سطح دژ تا بستر رود، نزدیک به 15متر است. ظاهر این دژ، نشان می­دهد که از آثار دوره ساسانی است. سطح این دژ را خاکی با قطر زیاد پوشانده است.

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.