شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار کسب، ملایر

موقعیت

از همدان با طی 65 کیلومتر و از ملایر با طی 26 کیلومتر به روستا/ شهر جوکار میرسیم. فاصله روستای کِسب از شرق جوکار 7 کیلومتر است.

معرفی

نهانگاه کسب در زیر تپهای بزرگ که محل استقرار قلعه روستا در روزگار گذشته بوده، و در تشکیلاتی از کانیهای بِکر ساخته شده است. این نهانگاه از شبکهای از دهلیزهای طولانی و کوتاه، چاههای کوتاه و بلند، و چند اتاق به ابعاد 8/1×2×2 و هم چنین دو یا سه چاه منتهی به آب و هواکشهایی که اکنون روی آنها با تخته سنگ پوشیده شده، تشکیل شده است.

ساختمان

استخوان بندی نهانگاه چنین است که پس از ورود به چاه آب یکی از خانههای روستا و طی 3 متر فرود به کانالی که در دو طرف طوقه چاه قرار دارد، برمی خوریم. با انتخاب کانال شرقی، که 60 سانتی متر عرض و 80 سانتی متر ارتفاع دارد، پس از طی چند متر به یک دو راهی میرسیم. بعد از انتخاب کانال سمت راست و طی حدود چند متر، به یک دو راهی دیگر برمی خوریم. کانال اول بیش از چند متر امتداد ندارد و کانال شرقی با طی 2 متر به راهرویی به عرض یک متر و ارتفاع 80/1 متر که در دو طرف آن 4 اتاق 8/1×2×2 متری قرار دارد، میرسد. سپس کانال تنگ میشود و حالت اولیه خود را بازمی یابد و به دو راهی دیگری با همان ابعادِ مسیر کانال شمالی جنوبی منتهی میشود. این کانال بعد از طی چند متر بن بست میشود و بخش جنوبی آن چند متر ادامه مییابد و به یک چاه 5/1 متری دیگر میرسد. در کف چاه، کانالی از دو طرف ادامه دارد، بخش شمالی آن پس از چند متر بن بست میشود و بخش جنوب غربی آن پس از چند متر به چاهی دیگر میرسد که باید از کف آن 5/1 متر صعود کنیم و به کانالی دیگر برسیم؛ این کانال با طی چند متر و با عبور از کنار یک کانال هم سطح خود، به همان چاه اصلی و آب دار نخست میرسد. بعضی از بخشهای کانالها، در گذشته مسیرهای دیگر و یا راه خروج و فرار بودهاند که اکنون باعث ریزش سقف غیرقابل عبورند.

ویژگی

در دهانه یکی از چاهها دری به شکل سنگ آسیای کوچک و برای مسدود کردن دهانه چاه وجود دارد.

توصیه

نهانگاه کسب استحکام و چهارچوب خود را حفظ کرده است؛ بنابراین برای جلوگیری از نابود شدن نهانگاههایی این گونه که در سایر نقاط جهان نظیر آنها یافت نمی شود، باید به پاکسازی و در برخی از بخشها بازسازی آنها توجه شود و به عنوان یک پدیده گردش گری در معرض دید عموم قرار گیرد. این نهانگاه در همواری روستا و زیر تپه باستانی روستا قرار گرفته است.

نام انگلیسی:  Kesb Cave   

نام فارسی :  غار کسب

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.