شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار هیزج، همدان

غار هیزج، همدان

غار هیزج در استان مرکزی، در 100 کیلومتری شمال شرقی شهر همدان، 128 کیلومتری شهر ساوه، و در کنار روستای هیزج است.

معرفی

روستای هیزج در 8 کیلومتری شهر قهاوند قرار گرفته و دارای سرابی بزرگ است. در غرب سراب درهای کم عمق وجود دارد که به فاصه حدود یک کیلومتر از ابتدای آن و دامنه جنوبی دره، دیواری سنگ چین و مخروبه نمایان است. دهانه غار داخل این حصار سنگ چین قرار گرفته است.

ساختمان

دهانه غار در ارتفاع 1850 متری سطح دریا قرار گرفته و همانند ورودی چاه است و باید از آنن به طور خمیده عبور کنیم.

شعبه اصلی غار 2 تا 4 متر عرض و 6/1 تا 3 متر ارتفاع دارد. فعالیت غارسنگسازی درون غار، به علت شرایط خاص، به میزان کمی صورت گرفته است. در فاصله 30 متری دهانه، چکندهای بزرگ و شیری رنگ، با نوک شکسته، دیده میشود. در سرتاسر دالان اصلی حدود 8 کاسه زیبا، که قطر بزرگترین آنها حدود یک متر است، پدید آمده. خط منصب کاسهها روی گُسل پدید آورنده غار و دقیقاً وسط سقف قرار گرفته است. این کاسهها شبیه کاسههای سقف غار کرفتو هستند. در طول غار چند دیوار سنگ چین ساختهاند که غار را به چندین بخش تقسیم میکنند. احتمالاً هر بخش از فضای محصور بین دو دیوار، ویژه سکونت یک خانواده، نگهداری چهارپایان یا چیزهای دیگر بوده است. انتهای دالان اصلی به دهلیزی به طول چند متر ختم میشود. در زیر کاسههای سقف، چاههایی توسط حفاران کنده شدهاند که عمق بعضی از آنها گاه به 4 متر میرسد. سرتاسر غار از لایههای خاک رس پوشیده شده است و در کنار بعضی از چاهها خرده سفالهای شکسته دیده میشوند.

در فاصله 45 متری دهانه، آب انباری بزرگ بای ذخیره آب به ابعاد 5×3 متر و عمق 3 متر وجود دارد. ابعاد دهانه آن 1×1 متر و دارای4 پله از سنگ و ساروج است. سرتاسر بدنه آب انبار با چند لایه ساروج پوشانده شده است تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود. آب انبار، دست کنده است و با حمل آب از سراب هیزج آبگیری و پر میشده است.

شعبه فرعی غار در فاصله 30 متری دهانه غار واقع است و همانند دالان اصلی است. از دالان فرعی غار، دو دهلیز کوتاه جدا میشود. طول دالان اصلی حدود 165 متر است و در آن دو دیوار سنگ چین که دهلیزها را از دالان جدا میکنند، ساختهاند. به فاصله چند متر از ورودی غار و در سمت راست دالان اصلی، دالان فرعی دیگری وجود دارد. بزرگترین تالار غار به ابعاد 6×6 متر در ابتدای دالان اخیر واقع شده است. این دالان 40 متری به بیرون از غار راه دارد و دانه فرعی غار محسوب میشود. در تالار فوق چند غارسنگ از جمله یک ستون و چند چکیده کوچک تشکیل شده است.

طول شعبه اصلی غار 250 متر و مجموع دالانهای اصلی و فرعی آن 500 متر است. سرتاسر کف غار تقریباً افقی است و ضخامت لایه رسی کف آن در بعضی بخشها به 5 متر میرسد.

جاذبههای گردش گری

این غار برای مدتها سکونتگاه انسانها بوده است. خرده سفالهای بر جای مانده از دورههای گذشته شاهدی بر این مدعا هستند و بر ارزشهای باستان شناسی غار میافزایند. از این رو غار برای کاوشهای باستان شناسی و بازدید علاقه مندان مناسب است.

چاههای حفر شده توسط گنج یابان، محل خوبی برای مشاهده جنس کانیها و لایههای خاک و سنگهای سازنده کف غارند. سراسر کف غار افقی و هموار بوده و به وسیله انسانهای ساکن آن به جهت سکونت تسطیح شده است.

نام انگلیسی:  Hizaj Cave   

نام فارسی :  غار هیزج 


منبع:irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.